خرچنگ برافروخته آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی خرچنگ یا M۱ نخستین نامی بود که اخترشناس سده ی ۱۸، شارل مسیه وارد فهرست پرآوازه اش کرد، سیاهه ای از اجرامی که "دنباله دار" نبودند.
امروزه می دانیم که این خرچنگ در واقع بازمانده ی یک ابرنواختر است، پسمانده های انفجار یک ستاره ی پرجرم که در سال ۱۰۵۴ میلادی نورش به زمین رسید و اخترشناسان آن روزگار هم بیننده اش بودند.
در این تصویر باکیفیت که از پشت یک تلسکوپ زمینی گرفته شده، از داده های باریک-باند برای نمایاندن تابش اتم های یونیده ی اکسیژن و هیدروژن (رنگ های آبی و سرخ) و نیز رشته های برافروخته و پیچ در پیچ درون این ابر که هنوز در حال گسترش است بهره برده شده.
تپ اختر خرچنگ - یکی از شگفت آورترین اجرام شناخته شده برای اخترشناسان روزگار نوین - یک ستاره ی نوترونی است که با سرعت ۳۰ بار در ثانیه به گرد خود می چرخد. این تپ اختر را می توانید همچون یک نقطه ی روشن نزدیک مرکز سحابی ببینید.
این ستاره ی نوترونی که هسته ی رُمبیده و به شدت چگالِ همان ستاره ی منفجر شده است، مانند یک دینام کیهانی سحابی خرچنگ را برافروخته و روشن کرده و باعث تابش آن در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی شده.
پهنای سحابی خرچنگ حدود ۱۲ سال نوری است و با ۶۵۰۰ سال نوری فاصله از ما، در صورت فلکی گاو (ثور) جای دارد.

در همین زمینه: * عکسی از سحابی خرچنگ به مناسبت ۱۵ سالگی تلسکوپ چاندرا 

واژه نامه:
M1 - Crab Nebula - Charles Messier - comet - supernova remnant - star - narrowband - oxygen - hydrogen - atom - Crab Pulsar - neutron star - nebula - dynamo - core - electromagnetic spectrum - constellation Taurus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه