ویدیوی تخیلی از آینده کاوش های فضایی


بشر تا کجا به کاوش خواهد پرداخت؟
اگر پیش بینی های این ویدیو که از پیوستن تصاویر فضایی واقعی و نماهای فضایی تخیلی ساخته شده را درست در نظر بگیریم، نتیجه می گیریم که انسان ها در آینده دستکم کل "سامانه ی خورشیدی" را میدان تاخت و تاز خود خواهند ساخت.
در برخی از نماهای شگفت انگیز این فیلم، پرواز آزادانه ی انسان ها در میان حلقه های کیوان به تصویر کشیده شده، کاوش سیاره ی مشتری با یک فضاپیمای نزدیک به آن، و بالا رفتن از یک پرتگاه بلند در یکی از ماه های اورانوس که گرانش اندکی دارد.
هیچ کس از آینده خبر ندارد، ولی رفتن و کاوش در فراسوی مرزها - چه فیزیکی و چه ذهنی- در ذات انسان و بخشی از گوهر وجودی اوست  و چیزیست که در گذشته بارها به یاریش آمده.

واژه نامه:
Solar System - ring - Saturn - Jupiter - moon - Uranus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه