بارش زمستانی در مرز چین و کره

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
در این تصویر نمایی از بارش شهابی دوپیکری (جوزایی) سال ۲۰۱۴ را بر فراز یک چشم انداز یخ زده و ناهموار می بینیم. این بارش در نیمکره ی شمالی به عنوان بارش شهابی زمستانی شناخته می شود.
این تصویر از همگذاری نماهای دیجیتالی درست شده که در زمانی نزدیک به اوج همین بارش گرفته شدند و شهاب هایی پرنور را بر فراز ستیغ کوه پَکتو در مرز شمال خاوری چین با کشور کره ی شمالی نشان می دهند. صورت فلکی شکارچی (جبار) نزدیک مرکز تصویر و بالای دریاچه ی آتشفشانی دیده می شود. کانون بارش که در صورت فلکی دوپیکر (جوزا)ست در بالا، سمت چپ تصویر قرار دارد و ادامه ی رد همه ی شهاب ها به آن می رسد.
جیا هائو عکاس این تصویر می گوید که برای ثبت یک چنین چشم انداز زیبای آسمانی ناچار به تحمل بادهای شدید و سرمای گزنده ی زمستانی ۳۴ درجه ی سانتیگراد زیر صفر در بالای کوه شده بود.

واژه نامه:
meteor shower - Geminids - Mt. Changbai - China - North Korea - volcanic cater lake - Orion - constellation Gemini - meteor - Jia Hao

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه