رقص شفق و تیر شهاب

در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، شفق های قطبی شمال که به نام نورهای شمالی هم خوانده می شوند آسمان جزیره ی کوالایا نزدیک ترومسای نروژ را به تسخیر خود در آوردند. این تصویر که با یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای گرفته شده پرتوی رقصان همین شفق ها را نشان می دهد که چشم انداز زمستانی این ساحل را با نور ملایمشان روشن کرده اند.
در تضاد با شفق ها، درخشش ناگهانی یک تیر شهاب هم در این چشم انداز ثبت شده، یک شَخانه از بارش شهابی پرشکوه دوپیکری (جوزایی) در دسامبر سال ۲۰۰۹.
رد این شخانه که از کنار ستارگان آشنای دسته ی ملاقه ی خرس بزرگ (دب اکبر) گذشته به نقطه ی کانونی این بارش می رسد، یعنی صورت فلکی دوپیکر (جوزا) که در بالا، بیرون از چارچوب تصویر جای دارد.
هم شفق های قطبی و هم شهاب ها در بالای جو زمین و در بلندای حدود ۱۰۰ کیلومتری رخ می دهند، هر چند که شیوه ی پدید آمدنشان با هم تفاوت دارد. شفق ها در پی برهم کنش ذرات باردار پرانرژی با مغناط‌سپهر (مگنتوسفر) زمین پدید می‌آیند در حالی که شهاب ها رد روشنی هستند که از سوختن ذرات غبار و خرده سنگ های کیهانی در جو به جای می مانند.
بارش شهابی دوپیکری سال ۲۰۱۴ در پایان این هفته به اوج خود می رسد، گرچه شهاب هایش ناچار خواهند بود با پرتوی ماه که در گام چارک دوم (تربیع دوم) به سر می برد هماوردی کنند.

واژه نامه:
Northern Lights - aurora borealis - Tromsø - fireball - meteor - Geminid meteor shower - star - Big Dipper - constellation Gemini - aurora - Earth - magnetosphere - cosmic dust - meteor shower - quarter

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه