سحابی عروس دریایی و شارپلس ۲۴۹

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویر فریبنده ی تلسکوپی سحابی عروس دریایی را می بینید که به طور معمول یک سحابی کم نور است.
در سمت راست و چپ چارچوب، دو ستاره ی درخشان به چشم می خورد: ستاره ی پس‌پای دوپیکر (مو دوپیکر) و ستاره‌ی پیش‌پای دوپیکر (اتا دوپیکر) به چشم می خورد، دو ستاره ی زیر پای دوقلوهای کیهانی [به دوپِیکَر در زبان عربی "جوزا" می گویند].
سحابی عروس دریایی همان ابر گسیلشی کمانی-شکل روشن تری است که با شاخک های آویزانش در سمت راست مرکز تصویر دیده می شود. در واقع، این عروس دریایی کیهانی بخشی از پَسمان حباب-مانند ابرنواختر IC ۴۳۳ است، ابری گسترنده از آوارهای یک ستاره ی پرجرم که زمانی منفجر شده بوده. نور انفجار این ستاره حدود ۳۰ هزار سال پیش به زمین رسید.
سحابی عروس دریایی هم مانند پسرعمویش در آب های اخترفیزیکی، یعنی سحابی خرچنگ، که او هم پسمان یک ابرنواختر است، در دلش یک ستاره ی نوترونی را پنهان کرده، بازمانده ی هسته ی رُمبیده ی ستاره ای که منفجر شده.
در سمت چپ چارچوب هم یک سحابی نشری (گسیلشی) دیگر به نام شارپلس ۲۴۹ را می بینیم.
سحابی عروس دریایی حدود ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. در این فاصله، پهنای این تصویر که از همگذاری داده‌های باریک-باند درست شده، نزدیک به ۳۰۰ سال نوری است.

واژه نامه:
Sharpless 249 - Jellyfish Nebula - star - Mu Geminorum - Eta Geminorum - supernova remnant - IC 443 - planet - Earth - Crab Nebula - supernova - neutron star - core - emission nebula - Sharpless 249 - narrowband

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه