کهکشان آندرومدا در دو طیف نور

این تصویر در دو اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
این تصویر چشمگیر و همنهاده ی رنگی از همگذاری داده های تصویری موجود در بایگانی تصاویر نور فروسرخ و دیدنی درست شده و کهکشان آندرومدا یا زن بر زنجیر (M۳۱) را نشان می دهد، یک کهکشان مارپیچی بزرگ در فاصله ی ۲.۵ میلیون سال نوری از زمین.
در واقع آندرومدا با قطر بیش از ۲ برابر کهکشان راه شیری، بزرگ ترین کهکشان در فضای نزدیک ماست. ستارگان جوان و درخشان این کهکشان که با نور آبی فام خود در بازوهای مارپیچی آن جای دارند، و مناطق ستاره زایی آن با پرتوی سرخ فامشان، زینت بخش تصاویری از این کهکشانند که از فضا و زمین در طیف نورِ دیدنی گرفته شده.
ولی رنگ های سرخ و سبز این تصویرِ پرجزییات تنها مربوط به تصاویر نور دیدنی نیست، بلکه داده های فروسرخ تلسکوپ اسپیتزر هم به آن ها افزوده شده و رگه های موج دار غبار را نشان می دهد که در همان حال که پیچ خورده  و به هسته ی کهکشان نزدیک می شوند، از نور ستارگان جوان نیز گرم شده اند. این غبار گرم که در محدوده ی نور دیدنی (مریی) دیده نمی شود، با رنگ نارنجی نشان داده شده. 
دو کهکشان همدم کوچک تر، M۱۱۰ (پایین) و M۳۲ (بالا) هم در تصویر به چشم می خورند.

واژه نامه:
visible - infrared - Andromeda Galaxy - M31 - spiral - Milky Way - galaxy - star - spiral arm - star forming region - Spitzer Space Telescope - dust lane - core - wavelength - M110 - M32

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه