یک دهانه برخوردی تازه روی سیاره سرخ

سطح سیاره ی بهرام (مریخ) جایی کهنه در سامانه ی خورشیدی است که در اثر برخورد شهاب سنگ های بی شمار به شدت فرسوده شده. عمر برخی از این برخوردها به صدها میلیون سال می رسد، بنابراین دیدن یک دهانه ی برخوردی کاملا تازه روی آن می تواند چیز نامعمولی باشد ولی این درست همان چیزیست که دانشمندان ناسا به هنگام بررسی دسته ی تازه ای از عکس های مدارگرد شناسایی بهرام (MRO) یافته اند.

در اینجا عکسی را می بینید که توسط دوربین زمینه (CTX)، یکی از دستگاه های مدارگرد شناسایی بهرام از سطح هامونه ی الیسیوم گرفته شده. در عکس پیشین که این دوربین در فوریه ی ۲۰۱۲ از همین منطقه گرفته بود تنها چند دهانه ی کهنه دیده می شد. ولی در این تصویر تازه تر که در ژوئن ۲۰۱۴ گرفته شده، به روشنی می توان زخم تازه ای را روی این بخش از چهره ی بهرام دید. در تصویر دوم، همین بخش از سطح در فوریه ی ۲۰۱۲ و ژوئن ۲۰۱۴ با هم مقایسه شده اند.

خود دهانه دایره ای است ولی رد پرتابه ها نشان می دهد که جسم برخوردگر از سمت باختر آمده بوده و با برخورد به سطح، خاک نرم سطح را به پیرامون پاشیده. خود برخوردگر با ورود به جو بهرام تبدیل به گویی آتشین شده و مانند یک بمب هسته ای روی سطح سیاره منفجر شده بوده.
این نخستین بار نیست که یک فضاپیما دهانه ی برخوردی تازه ای را روی سیاره ی سرخ می یابد. در واقع، بزرگ ترین دهانه ی تازه ای که یافته شد درازایی به اندازه ی نصف زمین فوتبال داشت. تاکنون پژوهشگران بیش از ۴۰۰ دهانه ی تازه را روی سطح بهرام یافته اند.

دوربین زمینه ی بهرام در ۷ سالی که از ماموریت فضاپیما می گذرد، دستکم یک بار از سرتاسر سطح این سیاره عکس گرفته و اکنون دانشمندان سیاره ای در پی گذرهای چندباره ی فضاپیما و با بررسی عکس های تازه و تازه تر آن می توانند ساختن یک تصویر از چگونگی پویایی و دینامیک سطح بهرام را بیاغازند.

در همین زمینه: * دهانه برخوردی زیبایی که تازه روی سیاره بهرام پدید آمده 

واژه نامه:
Mars - Solar System - meteor - NASA - Mars Reconnaissance Orbiter - MRO - Mars Context Camera - ejecta - fireball - nuclear bomb - CTX - impact crater - crater - football field

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه