ناهید و تیر در آسمان غروب

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
ناهید و تیر، دو سیاره ی درونی سامانه ی خورشیدی، در آسمان سیاره ی زمین هرگز چندان از خورشید دور نمی شوند [از همین رو ما آن دو را تنها به هنگام طلوع یا غروب آفتاب می بینیم-م]
در این هقته شاید توانسته باشید این دو شبچراغ روشن آسمانی را نزدیک افق باختری و درست پس از غروب خورشید ببینید که با هم، یک همیستانی (مقارنه ی) نزدیک در تاریک و روشن شامگاه پدید آورده بودند.
در چشم انداز بالا که در آغاز شامگاه روز ۱۳ ژانویه ثبت شده، این زوج روشن از درون ویرانه های دژ سارواشکه در شمال باختری مجارستان به تصویر کشیده شده اند.
سیاره ی ناهید (زهره) بر فراز تپه ی آتشفشانی دوردست چشم انداز که به گونه ای چشمگیر به حالت ضدنور و تیره در آمده دیده می شود. ناهید بسیار پرنورتر از سیاره ی تیر (عطارد) است و در این جا به اندازه ی کمی بیش از پهنای دو قرص کامل ماه از آن فاصله دارد.
در روز جمعه، سحرخیزان سیاره ی زمین باز هم بیننده ی یک همیستانی نزدیک دیگر خواهند بود. در آن زمان، سیاره ی کیوان (زحل) در سپیده دم و نزدیک افق جنوب خاوری با هلال پیر ماه دیدار خواهد کرد.

واژه نامه:
Venus - Mercury - Inner - planet - Sun - Earth - conjunction - celestial beacon - twilight - Szarvasko Castle - silhouette - volcanic hill - Full Moon - Saturn - crescent Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه