شکارچی، گاو نر، و لاوجوی

این تصویر در اندازه ی اندکی بزرگ تر
دنباله دار لاوجوی (C/2014 Q2) که رو به شمال آسمان به پیش می رود، اکنون در نبودِ مهتاب در آغاز شامگاهان نیمه های ژانویه، در حال اجرای بهترین نمایش خود برای رصدگران دنباله دارهاست. این دنباله دار دیگر یک هدف خوب برای دوربین های دو چشمی شده و در آسمان های تاریک با چشم نامسلح هم دیده می شود. 
در این نمای ژرف آسمان شب، این دنباله دار را بر پهنه ی صورت فلکی گاو (ثور) می بینید. این چشم انداز پرستاره در روز ۱۲ ژانویه، از جکسون هول در وایومینگ سیاره ی زمین گرفته شده. در واقع، سر گاو که با خوشه ی ستاره ای V-مانندِ قلائص شناخته می شود رویش به دنباله دار در سمت راست است.  گیسو و دم سبزفام دنباله دار که رو به سمت مخالف خورشید جریان دارند هم تو گویی از کمان مرد شکارچی (جبار) رها شده اند.
در سمت چپ تصویر می توانید ستارگان آشنای صورت فلکی پر از سحابی شکارچی (جبار) را ببینید. توانستید دنباله دار لاوجوی را در تصویر شناسایی کنید؟ اگر نتوانستید این عکس را ببینید.

واژه نامه:
Comet Lovejoy - C/2014 Q2 - comet - binocular - unaided eye - constellation Taurus - Bull - planet - Earth - Hyades star cluster - coma - tail - sun - Orion - bow - star - nebula - constellation of the Hunter

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه