کمان روشن موشک اطلس ۵ در دل آسمان پرستاره

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
در این چشم انداز شبانه ی بیستم ژانویه، نمای پرتاب موشک اطلس ۵ را می بینید که با گذر از میان یک توده ی ابر، سینه ی آسمان پرستاره را شکافته و در حالی که یک ماهواره ی نیروی دریایی آمریکا را بر دوش دارد راهی مدار زمین شده است.
این موشک از مجموعه ی پرتاب فضایی ۴۱ در پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال، سیاره ی زمین پرتاب شد و در این تصویر که از جایی تاریک در ساحل ملی کاناورال گرفته شده، رد روشن آن را می بینیم که از کنار پرنورترین ستاره ی آسمان یعنی شباهنگ (شعرای یمانی، آلفای سگ بزرگ) گذشته است.
بالای ستاره ی شباهنگ، ستارگان شکارچی (جبار) دیده می شود که برای دوستداران آسمان زمستان در شمال سیاره ی زمین آرایشی آشنا دارند. بالاتر از آن ها، خوشه ی ستاره ای V-مانند قلائص به چشم می خورد که سر گاو نر (ثور) را ساخته اند، و از آن ها دورتر، از گاو نر هم بالاتر، خوشه ی کوچک ولی آشنای پروین جای گرفته.
گفتن ندارد که نزدیک بالای چشم انداز می توانید گیسوی سبزفام و دُم بلند دنباله دار لاوجوی، دلبر آسمانی این شب های ژانویه را هم ببینید.


واژه نامه:
Atlas V - ocket carrying - Navy satellite - Space Launch Complex 41 - Cape Canaveral Air Force Station - planet - Earth - star - Sirius - alpha - Canis Major - Orion - Hunter - Hyades star cluster - Taurus - Bull - Pleiades star cluster - coma - tail - Comet Lovejoy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه