دُم یونی و چندشاخه دنباله دار لاوجوی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر (ولی با چرخش ۹۰ درجه)
چه چیزی ساختار دُم دنباله دار لاوجوی را شکل می دهد؟
دنباله دار لاوجوی (C/2014 Q2) که اکنون به اوج درخشش خود نزدیک شده و با چشم نامسلح هم دیده می شود، دُم یونی بسیار پیچیده و پرجزییاتی را به نمایش گذاشته است.
دم یونی چنان چه از نامش پیداست، از گاز یونیده تشکیل شده - گازی که در اثر پرتوهای فرابنفش خورشید برانگیخته شده و توسط باد خورشیدی به پس رانده شده است. 
خود باد خورشیدی به تمامی توسط میدان مغناطیسی پیچیده و همواره در تغییرِ خورشید شکل گرفته و سازماندهی می شود. چیزی که ساختار پیچیده ی دم یونی دنباله دار را پدید می آورد، تاثیر این بادهای تغییرپذیر روی فواره های گازی گوناگونی است که از هسته ی دنباله دار بیرون می زنند. ساختارهای درون دم دنباله دار لاوجوی که هم راستا با باد خورشید بیرون زده اند، حتی نمای موجی‌شان هم پا به پای این بادها با گذشت زمان دگرگون می شود.
بیشتر رنگ آبی این دم یونی به دلیل بازپیوند مولکول های مونوکسید کربن است، در حالی که بیشترِ رنگ سبز گیسوی پیرامون سر دنباله دار در اثر اندک بازپیوند مولکول های کربن دواتمی پدید آمده.
این تصویر سه تکه ۹ روز پیش در رصدخانه ی IRIDA در بلغارستان گرفته شده.
دنباله دار لاوجوی دو هفته پیش از نزدیک ترین نقطه ی مدارش به زمین گذشت و حدود ده روز دیگر هم به نزدیک ترین نقطه ی مدارش از خورشید (پیراهور، حضیض) خواهد رسید. این دنباله دار پس از آن با کاسته شدن از نورش ناپدید خواهد شد و راه بازگشت به فضای بیرونی سامانه ی خورشیدی را در پیش خواهد گرفت. البته دوباره بازخواهد گشت، ولی حدود ۸۰۰۰ سال دیگر!

واژه نامه:
Comet Lovejoy - tail - C/2014 Q2 - naked-eye - ion tail - ultraviolet - Sun - solar wind - magnetic field - nucleus - carbon monoxide - molecule - coma - comet - diatomic carbon - IRIDA Observatory - Earth - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه