موقعیتی که کمتر پیش می آید: سه سایه بر روی مشتری

هر کسی که با یک تلسکوپ به سیاره ی مشتری نگاه کند، تقریبا صد در صد ماه های گالیله ای آن (آیو، اروپا، گانیمد، کالیستو) را هم در حال گردش به دور این سیاره ی غول پیکر خواهد دید. یک موقعیت کمیاب تر اینست که کسی مشتری را از پشت تلسکوپ نگاه کند و سایه ی یکی از این ماه ها را هم بر روی آن ببیند.

ولی در ۲۴ ژانویه ی ۲۰۱۵ این موقعیت به گونه ی کمیاب تری برای رصدگران آمریکای شمالی و منطقه ی کاراییب فراهم شد: آنان در آن شب نه یکی، بلکه سه سایه را روی این غول گازی دیدند. افرایین مورالس ری‌ورا از آگوادیلا در پورتوریکو عکسی از همین وضعیت گرفته که اینجا می بینید:
ری‌ورا می گوید خوشحالست که توانسته چنین رویداد کمیابی را ببیند. در تصویر دوم عکس وی را می بینید که برای هر سایه، ماه آن را هم نشان داده. یک سایه از آنِ آیو، دیگری از آنِ اروپا، و سومی هم از آنِ کالیستو.

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
فکر می کنید چهار سایه در تصویر دیده می شود؟ اشتباه می کنید. لکه ی چهارم خود کالیستو است که دارد از جلوی چهره ی مشتری می گذرد و در برابر روشنی این سیاره، به حالت ضدنور و سایه-مانند در آمده است.

دلیل این "گذر سه گانه ی سایه ها" به فصل های مشتری برمی گردد. مشتری اکنون در زمان نزدیک به برابران (اعتدال) فصلی به سر می برد، یعنی خورشید تقریبا از درون صفحه ی استوایی این سیاره بر آن می تابد. این هم-ترازی لبه ای با خورشید باعث می شود سایه ی ماه های مشتری درست روی خود سیاره بیفتند.

تاریخ دقیق برابران مشتری ۵ فوریه خواهد بود. رصدگران این غول گازی می توانند باز هم به میهمانی چنین سایه هایی بروند.

واژه نامه:
Jupite - Galilean satellites - Io - Europa - Ganymede - Callisto - giant planet - moon - Efrain Morales Rivera - silhouette - equinox - equatorial plane - sun - planet

منبع: spaceweather (مطلب دوم)

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه