نمای فروسرخ از شکارچی آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
باز هم شکارچی بزرگ آسمان!
سحابی بزرگ شکارچی (جبار) جای شگفت انگیز و فریبنده ایست. این سحابی که بدون تلسکوپ هم می توان آن را دید، همچون لکه ی کُرکی کوچکی در صورت فلکی شکارچی دیده می شود.
ولی این تصویر که به وسیله ی رصدخانه ی فضایی وایز (WISE) در مدار زمین ثبت شده و در آن، از پیوند چهار رنگ نمایشی برای نشان دادن پرتوهای فروسرخ بهره برده شده، سحابی شکارچی را مانند آشفته بازاری از ستارگان نوزاد، گازهای داغ، و غبار تیره در همسایگی خودمان نشان می دهد [این را هم ببینید: * نمایی یک میلیارد پیکسلی از سحابی شکارچی].
بیشتر نیرو و انرژی سحابی شکارچی (M۴۲) از ستارگان خوشه ی ذوزنقه که نزدیک مرکز این تصویرِ گسترده میدان به چشم می خورد فراهم می شود. تابش نارنجی فامی که به گرد ستارگان پرنور درون این تصویر می بینید، بازتاب نور خود این ستارگان توسط رشته های در هم پیچیده ی گرد و غباریست که بیشتر این منطقه را پوشانده اند.
مجموعه ی کنونی ابرهای سحابی شکارچی، که سحابی کله اسبی را هم در بر دارد، به آرامی در حال پخش شدن است و تا ۱۰۰ هزار سال دیگر پراکنده و ناپدید خواهد شد.

واژه نامه:
Infrared - WISE - Great Nebula in Orion - constellation of Orion - Orion Nebula - M42 - Trapezium - star cluster - dust filament - Orion Nebula cloud complex - Horsehead Nebula.

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه