یک بازی برای ستاره شناسان: Super Planet Crash


آیا می توانید یک سامانه ی سیاره ای بسازید که دستکم ۵۰۰ سال دوام بیاورد؟
"برخورد بزرگ سیاره" یا Super Planet Crash که اینجا می بینید یک بازی است که به شما شانس چنین کاری را می دهد.
در این بازی می توانید تا ۱۰ سیاره بیافرینید. ستاره ی مرکزی خود یک ستاره ی خورشیسان است. برای آفریدن هر سیاره، تنها کافیست روی جایی در فضای پیرامون ستاره ی مرکزی بکلیکید، هر جا می خواهد باشد. نوع سیاره ها را می توانید از روی جدول سمت چپ برگزینید که به ترتیب افزایش جرم رده بندی شده: زمین، ابَرزمین، غول یخی، سیاره ی غول پیکر، کوتوله ی قهوه ای، یا ستاره ی کوتوله. هر سیاره از نظر گرانشی نه تنها با ستاره ی مرکزی، بلکه با تک تک سیاره های سامانه برهم کنش دارد.
در گوشه ی بالا، سمت راست امتیازها نشان داده می شوند و هر چه سامانه ای که می سازید شلوغ تر و زیست پذیرتر باشد امتیازهای بیشتری می گیرید. پایان بازی در دو حالت رخ می دهد: یا ۵۰۰ سال از زمان آفرینش سامانه بگذرد یا زمانی که یک سیاره از نظر گرانشی به بیرون از سامانه رانده شود.
در چند سال گذشته، سامانه های فراسیاره ای بسیاری یافته شده اند و بازی برخورد بزرگ سیاره می تواند دلیل پایدار ماندن برخی از آن ها را به ما نشان دهد.
شما هم اگر چند بار این بازی را انجام دهید شاید به این باور منطقی برسید که سامانه ی خورشیدی خود ما هم در زمان پیدایش و شکل گیری‌اش سیاره هایی را از دست داده است.
به دلیل کوچکی چارچوب وبلاگ نسبت به چارچوب این بازی، همه ی آن یکجا به نمایش در نمی آید و برای دیدن همه ی بخش هایش ناچار خواهید بود  نوار پایینی را به چپ و راست بکشید. ولی آن را مستقیم می توانید در اینجا بازی کنید:

واژه نامه:
Super Planet Crash - planetary system - planet - star - Earth - Super-Earth - Ice giant - Giant planet - Brown dwarf - Dwarf star - Sun-like star - habitable - exoplanetary system - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه