این خورشید است نه یک گل!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و گسترده تر
خورشید در چه زمانی به شکل یک گل دیده می شود؟
اگر آن را در یکی از طیف های ویژه ی نور سرخ که از هیدروژن گسیلیده می شود نگاه کنیم، برخی از مناطق فام‌سپهر (کروموسفر) آن را همانند یک گل سرخ خواهیم دید، درست مانند چیزی که در این تصویر دیده می شود.
این تصویر واژگونه-رنگ در اکتبر سال ۲۰۱۴ گرفته شده و منطقه ی فعال ۲۱۷۷ روی خورشید را نشان می دهد. گلبرگ هایی که در چارچوب دیده می شوند در واقع لوله هایی با بدنه ی "میدان مغناطیسی" و انباشته از پلاسمای داغ هستند که به نام کمانک (fibril) شناخته می شوند و بلندی برخی از آن ها از قطر زمین هم بیشتر است.
در مرکز ناحیه شمار بسیاری از این کمانک ها را ایستاده و از نوکشان می بینید ولی در جاهای پیرامونی، بیشتر کمانک ها خمیده‌اند.
اگر این لوله های غول پیکر پلاسما را روی لبه ی خورشید ببینیم به نام سیخک (spicule) خوانده می شوند، و اگر روی مناطق غیرفعال خورشید باشند، آن ها را به نام چپارک (mottle) می شناسیم.
منطقه ی لکه ای فعال ۲۱۷۷ تا چند روز دوام آورد و سپس میدان مغناطیسی پیچیده و پرآشوب سطح خورشید آن را به هم ریخت تا یکی دیگر به جایش بسازد.

واژه نامه:
Sun - flower - hydrogen - chromosphere - rose - active solar region 2177 - petal - plasma - fibril - Earth - spicule - mottle - Sunspot - magnetic field

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه