همراهی ناهید و ماه جوان در آسمان شامگاهی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در یکی از شامگاهان هشت سال پیش، آسمان پذیرای زوج زیبای هلال جوان ماه و ناهید تابناک شده بود. این همیستانی (مقارنه) نزدیک افق باختری شکل گرفت و در این تصویر که ۱۹ فوریه ی ۲۰۰۷ از بولو، ترکیه، همین جا روی سیاره ی زمین گرفته شده آن را به همراه بازتابش در آب های سرد زمستانی می بینید.
در ۸ سالِ زمینی که از زمان گرفته شدن این عکس گذشته، تاکنون سیاره ی ناهید می شود گفت دقیقا ۱۳ بار به گرد خورشید چرخیده و بنابراین اکنون خورشید و ناهید دوباره همان پیکره بندی را نسبت به یکدیگر در آسمان سیاره ی زمین یافته اند. و از آن جا که ماه هم تقریبا همه ی این ۸ سال گام هایش را تکرار می کرده و می کند، امشب -۲۰ فوریه ی ۲۰۱۵- دوباره بیننده ی یک همیستانی هلال ماه-ناهید، بسیار همانند همیستانی سال ۲۰۰۷ در آسمان شامگاهی خواهیم بود.
ولی همیستانی امشب یک میهمان ویژه هم خواهد داشت: سیاره ی بهرام (مریخ). بهرام که از آن دو بسیار کم نورتر است، تا شامگاه ۲۱ فوریه باز هم به ناهید نزدیک تر خواهد شد.

واژه نامه:
crescent Moon - Venus - conjunction - reflection - Bolu, Turkey - planet - Earth - Sun - Moon - Mars

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه