اگر می شد امواج رادیویی را دید...

نبرد میان جانوران شگفت انگیز کیهانی- این نمای گوشه ای از آسمان در طیف رادیویی است
با این که گفته شده چشم یک انسان عادی می تواند میان هفت تا ده میلیون فام گوناگون رنگ را از هم بازشناسد، ولی واقعیت اینست که چشمان ما تنها نسبت به بخش کوچکی از کل طیف الکترومغناطیسی حس دارند، دامنه ای که هم ارز طول موج های ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است. بالاتر و پایین تر از این بخش، دامنه ی بسیار گسترده ای از طول موج های الکترومغناطیسی جای دارد، از پرتوهای طول موج ریز ولی نیرومند گاما تا امواج بسیار بسیار بلند و کم-بسامد رادیویی.

اخترشناسان کیهان را در همه ی طول موج ها رصد می کنند زیرا اجرام و پدیده های بسیاری در فضا هست که به هیچ وجه در دامنه‌ی طول موج های دیدارپذیر برای چشم انسان جای ندارند؛ حتی ممکن است جرمی که چشم انسان توان دیدش را دارد، در پس ابرهای چگال گاز و غبار پنهان شده و تنها در طول موج های دیگر بتوان به وجودشان پی برد.

عکس آبل ۲۲۵۶ در طیف نور دیدنی (مریی)
اندازه ی بزرگ تر
ولی اگر چشم ما به همان اندازه که می تواند نور دیدنی (مریی) را ببیند، توان دیدن طول موج های دیگر را هم داشت (یعنی طول موج های بلندتر از نورِ دیدنی را در فام "سرخ"، و طول موج های بلندتر از نور دیدنی را در فام "بنفش" می دید، همه ی آبی ها، سبزها، و زرها هم در میانشان)، دنیای پیش چشممان کاملا متفاوت می شد، به ویژه آسمان شب که آن را پر از شکل های خیال برانگیز می دیدیم، مانند چیزی که در تصویر بالا است.

این تصویر با بهره از مشاهداتی پدید آمده که با کمک آرایه ی بسیار بزرگ (VLA) در نیومکزیکو انجام شده اند و در آن، گروهی از ۵۰۰ کهکشانِ در حال برخورد به نام آبل ۲۲۵۶ در فاصله ی ۸۰۰ میلیون سال نوری زمین دیده می شود. آبل ۲۲۵۶ یا تنها آ۲۲۵۶ یکی از هدف های فریبنده و جذاب اخترشناسان برای بررسی در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی است و در این تصویر، تنها پرتوهای رادیویی گسیلیده از آن با رنگ های سازگار با توان دید انسان نشان داده شده است.

پهنای زاویه ای این تصویر به اندازه ی یک قرص کامل ماه است و گویی در آن نبردی فضایی میان جانوران جادویی کیهان جریان دارد! البته در واقعیت، پهنای این رزمگاه کیهانی حدود ۴ میلیون سال نوری است.

در تصویر دوم، عکسی که ستاره شناس آماتور، ریک جانسون در طیف نور دیدنی (مریی) از آ۲۲۵۶ گرفته را می بینید.

مشاهدات رادیویی VLA به پژوهشگران در شناخت رویدادهایی که در آ۲۲۵۴ در حال رخ دادنست، یعنی برخوردهای کهکشان ها در خوشه های کهکشانی، کمک خواهد کرد. فریزر اوئن از رصدخانه ی ملی رادیواخترشناسی (NRAO) می گوید: «این تصویر جزییاتی از برهم کنش های میان دو خوشه ی در حالِ یکی شدن را نشان می دهد و به ما می گوید که در چنین رویارویی هایی، فرآیندهای فیزیکی‌‌ای در کارند که در گذشته انتظار رخ دادنشان نمی رفت.»
سرتاسر آسمان شب در طیف رادیویی
واژه نامه:
human eye - electromagnetic spectrum - wavelength - EM spectrum - gamma ray - frequency - radio wave - Very Large Array - Abell 2256 - A2256 - full Moon - Rick Johnson - VLA - galaxy cluster - Frazer Owen - National Radio Astronomy Observatory - NRAO

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه