شکارچی بلندبالای آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
۱۵۰۰ سال نوری دورتر از زمین و در لبه ی یک ابر مولکولی غول پیکر، پرورشگاه های ستاره ای شکارچی (جبار) در دل گهواره ای از غبار کیهانی و هیدروژن برافروخته جای گرفته اند.

این نمای تقریبا ۳۰ درجه ایِ آسمان که تماشایش نفس را در سینه حبس می کند، از فرق سر تا انگشت پای صورت فلکیِ نام آشنای شکارچی و پیرامونش را در بر گرفته (از چپ تا راست). سحابی بزرگ شکارچی با فاصله ی ۱۵۰۰ سال نوری، نزدیک ترین منطقه ی بزرگ ستاره زایی به ماست که اینجا درست سمت راست و زیر مرکز تصویر دیده می شود.

سمت چپ آن، سحابی کله اسبی، M۷۸، و ستارگان کمربند شکارچی را می توان دید. ستاره ی غول سرخ "ابط الجوزا" (آلفای شکارچی، شبان‌شانه) بر شانه ی مرد شکارچی، ستاره ی تابناک و آبی فام "پای شکارچی" (بتای شکارچی) روی پای او، سحابی سر جادوگر در بالا (و روشن شده از نور ستاره ی پای شکارچی)، و ستاره ی پرفروغ مَیسان (لاندای شکارچی) هم سمت چپ، نزدیک سر شکارچی می درخشد.

برای آشنایی بیشتر با شکل صورت فلکی شکارچی و همه ی جزییاتی که گفتیم، تصویر دوم را ببینید.
این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
البته سحابی شکارچی و این ستارگان درخشان را به سادگی با چشم نامسلح نیز می تواند دید، ولی ابرهای غبار و پرتوهای گسیلیده از توده های بزرگ گازِ میان ستاره ای در این مجموعه ی پر از سحابی، کم نورتر از آنند که با چشم نامسلح و به روش معمولی دیده و ثبت شوند.

در این تصویر موزائیکی و گسترده ی تلسکوپی، از یک فیلتر باریک باند هیدروژن آلفا نیز بهره گرفته شده تا داده ها و اطلاعات بیشتری در تصویر دیده شوند، از جمله رشته های گسترده ی تابشی از گاز هیدروژن اتمیِ پرانرژی این منطقه، مانند چیزی که در کمانِ غول آسای "حلقه ی بارنارد" دیده می شود.

واژه نامه:
hydrogen - stellar nursery - Orion - Hunter - molecular cloud - Great Orion Nebula - Horsehead Nebula - M78 - Orion's belt - star - red giant - Betelgeuse - Rigel - Witch Head Nebula - Lambda Orionis - Meissa - interstellar gas - nebula - hydrogen alpha - atomic hydrogen - Barnard's Loop

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه