شهابی که دیروز بر روی آلمان "ترکید"

در روز ۱۵ مارس، یک شهاب بر فراز جنوب آلمان منفجر شد. 

نور این آتشگوی که بر روی زمین سایه می انداخت، از نور ماه کامل هم بیشتر بود و حتی بمب های صوتی هم تولید کرد که نشان می داد بسیار به درون جو زمین نقوذ کرده بوده و شاید حتی تکه هایی از پیکره اش را بر روی زمین نیز انداخته باشد [تکه هایی از شهاب که به زمین می افتند به نام شهاب‌سنگ خوانده می شوند]. فیلم زیر یکی از فیلم هاییست که از آن گرفته شده.

یک عکاس نجومی به نام هانس هوف از باواریای آلمان، با شنیدن صدای انفجار به سرعت دوربین خود را رو به آسمان گرفت و رد دود آن را که در حال پیچ و تاب خوردن در باد بود به تصویر کشید.

وی می گوید: «من توانستم این "دود" را که تا بیش از ۲۰ دقیقه پس از انفجار شهاب داشت در صورت فلکی شکارچی (جبار) پیچ و تاب می خورد ببینم. گستره ی میدان دید هر یک از این عکس ها حدود ۱۰ درجه است. ستاره ی روشنی که در گوشه ی چارچوب ها دیده می شود ستاره ی آلفای شکارچی (شبان‌شانه، ابط الجوزا) است.»

سازمان بین المللی شهاب در حال گردآوری گزارش های بینندگان این رویداد از راه ابزار برخطی (آنلاینی) است که به تازگی به راه انداخته. از همین رو از کسانی که این رویداد را با چشم خود دیده اند درخواست گزارش کرده است. گزارش های مردم از چیزهایی که دیده اند می تواند به دانشمندان کمک کند تا منطقه ی فرود شهاب‌سنگ های احتمالی این سنگ آسمانی را شناسایی کنند.


واژه نامه:
meteor - Germany - full Moon - sonic boom - meteorite - astrophotographer - Hans Hopf - Bavaria - constellation Orion - Betelgeuse - Alpha Orionis - International Meteor Organization

منبع: spaceweather (مطلب پایین صفحه)

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه