تعقیب سایه ماه در ارتفاع ۱۴ هزار متری

خورشیدگرفتگی های کلی به گونه ی آزاردهنده ای کوتاهند. سایه ی ماه با سرعت چند هزار کیلومتر بر ساعت پهنه ی زمین را می پیماید، از روی چشم اندازها می گذرد و بینندگان زمینی را در بیشترین اندازه، تا چند دقیقه در بر می گیرد.

ولی در روز ۲۰ مارس، هنگامی که ماه از برابر چهره ی خورشید بر فراز اقیانوس منجمد شمالی می گذشت، چند بیننده توانستند این گرفتگی را به مدت بیشتری تجربه کنند: در یک هواپیما.

یکی از این بینندگان به نام سیلوین چپلند می گوید: «پرواز در بلندای ۱۴۰۰۰ متری راهی باورنکردنی برای تماشای خورشیدگرفتگی بود. ما با سرعت ۹۵۰ کیلومتر بر ساعت در حرکت بودیم و این به ما کمک کرد چند دقیقه بیشتر در سایه ی ماه بمانیم.»

او ویدیوی بسیار دیدنی بالا را بر فراز پهنه ای از اقیانوس میان ایسلند و جزایر فارو ثبت کرد. ویدیو دو بار تکرار می شود. یک بار با سرعت ۸۵ برابر و یک بار با سرعت ۳۰ برابر.

وی می افزاید: «من هرگز چیزی مانند این را ندیده بودم: سایه ی ماه به هنگام کامل شدن گرفتگی بر روی ما افتاده بود و در همان حال که با سرعت ۳۰۰۰ کیلومتر بر ساعت به پیش می رفت، داشت از ما جلو می زد.»«چشم انداز خیره کننده ای بود. نمایی که از تاج خورشید و ناهید تابناک در خاور آسمان می دیدیم در باورمان نمی گنجید.»


واژه نامه:
Total eclipse - sun - Moon - shadow - Arctic Ocean - airplane - Sylvain Chapeland - Iceland - Faroe Islands - totality - corona - Venus -

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه