نواختر شماره ۲ در صورت فلکی کمان [۳ هزارمین پست این وبلاگ]

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
ناگهان از تیرگی و گمنامی بیرون آمد و به سرعت به یکی از پرنورترین ستارگان صورت فلکی کمان (قوس) تبدیل شد- هر چند که اکنون دیگر رو به خاموشی‌ست.
نواختر شماره ۲ی "کمان ۲۰۱۵" را می گوییم، یک انفجار ستاره ای که هفته ی پیش رخ داد و درخشان ترین نواختر (نووا) دیدارپذیر از روی زمین در بیش از یک سال گذشته را پدید آورد.
اخترگان "قوری چای" در صورت فلکی کمان
عکسی که اینجا می بینید چهار روز پیش از رانی‌کهیت در کوه های هیمالیای هند گرفته شده. 
در باختر صورت فلکی کمان چندین ستاره با هم یک صورت‌واره (اخترگان) به نام قوری چای را ساخته اند، و نواختر تازه ی ما که با پیکان نشان داده شده، مانند یک نشان تازه بر پهلوی این قوری دیده می شود.
نواختر کمان در چند شب گذشته کم نورتر شده و از قدر دیداری بیش از ۵ به مرز توان دید نامسلح رسیده است. با این حال در هفته ی آینده همچنان به آسانی می توان این نواختر را با یک دوربین دوچشمی در آسمانی تاریک و پیش از سر زدن آفتاب پیدا کرد.


واژه نامه:
star - Sagittarius - Nova Sagittarii 2015 - stellar explosion - nova - Earth - Indian Himalayas - asterism - Teapot - emblem - pot - Nova Sag - magnitude - binoculars

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه