گنجینه ای از اجرام کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم انداز تماشایی در صورت فلکی جنوبی آتشدان گنجینه ای از اجرام کیهانی است. خوشه های ستاره ای، سحابی های گسیلشی، و مناطق فعال ستاره زایی تنها برخی از گنج های دیده شده در این ناحیه در فاصله ی ۴۰۰۰ سال نوری از زمینند. این تصویر تازه و زیبا توسط تلسکوپ VLT در رصدخانه ی پارانالِ ESO در شیلی گرفته شده و پرجزییات ترین نماییست که تاکنون از این بخش از آسمان به دست آمده.

در مرکز تصویر، خوشه ی باز ستاره ای NGC ۶۱۹۳ با حدود ۳۰ ستاره ی درخشانش در دل انجمن OB۱ آتشدان را می بینیم. دو تا از درخشان ترین این ستارگان، غول هایی بسیار داغند. آن ها با هم سرچشمه ی برافروختگی سحابی گسیلشی سمت راست، با نام سحابی ریم یا NGC ۶۱۸۸ هستند.

انجمن ستاره ای به گروه های بزرگ ستارگانی می گویند که بدون قید و وابستگی به یکدیگرند و هنوز به طور کامل از جایگاه آغازین تولدشان جدا نشده اند. انجمن های OB هم انجمن هایی هستند که بیشتر ستارگانشان را ستارگان بسیار جوانِ آبی-سفید با درخششی نزدیک به ۱۰۰ هزار برابر و جرمی میان ۱۰ تا ۵۰ برابر خورشید تشکیل می دهند.

سحابی NGC ۶۱۸۸ دیوار بزرگ تیره و روشنی از ابرهاست که مرز میان یک منطقه ی ستاره زایی درون یک ابر مولکولی به نام RCW ۱۰۸، و بقیه ی انجمن را می سازد [۱]. ناحیه ی پیرامون RCW ۱۰۸ بیشتر از هیدروژن ساخته شده - جزء اصلی ستاره زایی. چنین ناحیه هایی به نام مناطق H II نیز شناخته می شوند.

در این ویدیو بخشی از آسمان پیرامون خوشه ی NGC ۶۱۹۳ و سحابی NGC ۶۱۸۸ بزرگنمایی شده و به آن ها می رسد. نگارش های گوناگون این ویدیو را می توانید در این پیوند دریافت کنید:

به نظر می رسد پرتوهای فرابنفش و بادهای نیرومند ستارگان NGC ۶۱۹۳ در حال به راه انداختن نسل تازه ای از ستاره زایی در ابرهای گاز و غبار پیرامونند. با رُمبش و چگالش توده های ابر، دما در آن ها بالا می رود و سرانجام ستارگانی تازه شکل می گیرند.

این ابرها در همان حال که ستارگانی تازه می سازند، همزمان توسط بادها و پرتوهای گسیلیده از ستارگان نسل پیش و انفجارهای خشن ابرنواختری، پس زده و تراشیده می شوند. از همین رو عمر این گونه مناطق H II تنها چند میلیون سال خواهد بود. ستاره زایی یک فرآیند بسیار ناکارآمد است زیرا تنها حدود ۱۰% از موادی که در دسترسند در آن به کار برده می شوند، در حالی که ۹۰% بقیه بدون هیچ کاربردی به درون فضا پراکنده می گردند.

در سحابی ریم همچنین نشانه هایی دیده می شود که به ما میگویند این سحابی در گام "ستون سازی" به سر می برد، یعنی در آینده می تواند پیکره ای همانند دیگر مناطق پرآوازه ی ستاره زایی پیدا کند؛ از جمله سحابی عقاب یا ام ۱۶ که ساختارهای پرآوازه ی "ستون های آفرینش" را در خود دارد، و سحابی مخروط (بخشی از منطقه ی ستاره زایی NGC ۲۲۶۴).

این تصویر زیبا و دیدنی در واقع از بیش از ۵۰۰ تک عکس درست شده که توسط تلسکوپ پیمایشی وی‌ال‌تی و با بهره از چهار فیلتر رنگی گوناگون گرفته شده اند. کل زمان نوردهی بیش از ۵۶ ساعت بود. این یکی از پرجزییات ترین نماهاییست که تاکنون از این منطقه به دست آمده.
---------------------------------------------
یادداشت:
۱) افزون بر این ها، این سحابی به دلیل کوچک دیگری نیز در میان اخترشناسان شناخته شده است، زیرا یکی از عکس های پیشین آن برای رویه ی DVDهای مجموعه ای از نرم افزارهای اخترشناسی که از سوی رصدخانه ی جنوبی اروپا ارایه شده و Scisoft نام داشت و تازه ترین نگارشش همین چند هفته پیش منتشر شد به کار رفته. از همین رو، این سحابی به نام سحابی Scisoft هم شناخته می شود.

در همین زمینه: * ابرهای برافروخته در آتشدان  

واژه نامه:
constellation of Ara - The Altar - emission nebula - star-forming region - Earth - VLT Survey Telescope - ESO - Paranal Observatory - open star cluster - NGC 6193 - star - Ara OB1 association - Rim Nebula - NGC 6188 - stellar association - OB association - Sun - molecular cloud - NGC 2264 - hydrogen - H II region - ultraviolet - stellar wind - supernova - pillar formation - Eagle Nebula - Messier 16 - Pillars of Creation - Cone Nebula - NGC 2264 - colour filter - DVD - software - ESO - Scisoft - Scisoft Nebula

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه