پای دیوار ماکیان در آمریکای شمالی

این تصویر در دو اندازه ی: بزرگ- بزرگ تر
پشته ی W-شکل برافروخته ای که در این چشم انداز روشن و زنده ی کیهانی می بینید به نام دیوار ماکیان شناخته می شود.
این پشته که خود بخشی از یک سحابی گسیلشی (نشری) گسترده تر، با پیکره ای آشنا و متمایز به نام سحابی آمریکای شمالی* است، حدود ۲۰ سال نوری گستردگی دارد و در بخشی از سحابی آمریکای شمالی جای گرفته که نمایانگر ساحل باختری مکزیک است.
این نمای دوتکه ی کیهانی از همگذاری داده های تصویری باند باریک درست شده و تابش سرخ فام اتم های یونیده ی هیدروژنی که پس از یونش، دوباره الکترون گرفته اند را می نمایاند. به کمک این همگذاری، نه تنها جبهه ی درخشان یونشی، بلکه پیکره های غباری که در برابر درخشش آن به حالت ضدنور و تیره در آمده اند نیز با جزییات خوب دیده می شوند.
این پیکره های تیره توسط تابش های پرانرژی ستارگان بزرگ، جوان، و داغی که در منطقه هستند پس زده و تراشیده شده اند. این ها ابرهایی از گاز و غبار سردند که احتمالا در دلشان ستارگانی تازه در حال شکل گیری است.
خود سحابی آمریکای شمالی یا NGC ۷۰۰۰ حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. برای رصد آن، شمال خاور ستاره ی پرنور دُنب (رِدف) در صورت فلکی بلندپرواز ماکیان را جستجو کنید.

----------------------------------
*) نام این سحابی به دلیل همانندی‌اش با نقشه ی آمریکای شمالی روی آن گذاشته شده-م

در همین زمینه: * پلیکان در کنار آمریکای شمالی

واژه نامه:
Cygnus Wall - emission nebula - The North America Nebula - narrowband - hydrogen - atom - electron - ionization - silhouette - star - NGC 7000

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

ناشناس

بسیار زیبا من همیشه مطالب وبلاگ شما رو میخونم با اجازه در وبلاگم با ذکر منبع باز نشر میدم سپاس

یک ستاره در هفت آسمان

خواهش می کنم دوست گرامی

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه