ستارگان پنهان در مرکز کهکشان راه شیری

این تصویر در دو اندازه ی دیگر: بزرگ- بسیار بزرگ تر (۳۱ مگابایت)
مرکز کهکشان راه شیری ما به دلیل وجود ابرهای مات و کدر گاز و غبار در آن جا، از چشمان کاوشگر تلسکوپ های نوری پنهان است.
ولی برای یک تلسکوپ فروسرخ مانند تلسکوپ فضایی اسپیتزر، گاز و غبار مانع چندانی به شمار نمی رود. برای نمونه در این چشم انداز خیره کننده، دوربین های فروسرخ این تلسکوپ با نفوذ در این غبارها، ستارگان ناحیه ی شلوغ مرکز کهکشان را آشکار کرده اند.
در این چشم انداز پرجزییات با رنگ آمیزی علمی که از پیوند چندین نمای کوچک تر درست شده، ستارگان سرد و پیرتر به رنگ های آبی نمایانده شده اند و ابرهای غبار و ستارگان داغ و جوان درون پرورشگاه های ستاره ای نیز به رنگ های سرخ دیده می شوند. تنها همین چندی پیش بود که دانشمندان برای نخستین بار دریافتند مرکز کهکشان راه شیری هم توان ساخت ستارگان تازه را دارد.
مرکز کهکشان حدود ۲۶۰۰۰ سال نوری از ما دور است و در راستای صورت فلکی کمان (قوس) جای دارد. در چنین فاصله ای، پهنای این چشم انداز نزدیک به ۹۰۰ سال نوری است.

در همین زمینه: * سفر به مرکز کهکشان * اینجا مرکز کهکشان ماست    
و: * دستاورد همکاری تلسکوپ های هابل و اسپیتزر برای تصویرسازی از مرکز کهکشان 

واژه نامه:
Galactic Center - Milky Way Galaxy - optical telescope - Spitzer Space Telescope - infrared - star - false-color - stellar nursery - constellation Sagittarius

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه