انگشترهای الماس با نگین های صورتی در آسمان

پیوندی از چند عکس که درست پیش و پس از کامل شدن خورشیدگرفتگی، از خورشید گرفته شده اند. قرص سیاه میانی خورشید را در حالی که کاملا توسط ماه پوشیده شده نشان می دهد. قرص های سمت چپ و راست، خورشید را در واپسین دَم پیش از پنهان شدن زیر قرص ماه، و نخستین دم پس از بیرون آمدن از زیر قرص ماه نشان می دهند در حالی که یک نگین درشت الماس و نگین های بیلی هم بر آن نمایانند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
نزدیک برابران (اعتدال) بهاری ۲۰ مارس، آسمان سرد و بی ابر لانگیربین نروژ، همین جا روی سیاره ی زمین، پذیرای چشم اندازی فریبنده و جذاب از یک رویداد آسمانی زمین-مرکزی بود: یک خورشیدگرفتگی کامل.
این تصویر همنهاده از همگذاری رشته نماهای پشت سر همی درست شده که درست پیش و پس از گام کامل گرفتگی ثبت شدند. قرص ماه نو در برابر چهره ی خورشید به حالت ضدنور و تمام تیره دیده می شد ولی درست پیش و پس از کامل شدن گرفتگی که سه دقیقه به درازا کشید، الماس هایی پرتلالو و نگین هایی درخشان بر لبه ی آن پدیدار گشت.
در واقع قرص خورشید در واپسین دَمی که می خواست پشت قرص ماه پنهان شود و همچنین در نخستین دَمی که از پشت آن بیرون آمد، با همکاری لبه ی ماه و تاج درونی خودش که ماه را در بر گرفته بود، نماهایی همانند یک انگشتر الماس بر پهنه ی آسمان آفرید.
دلیل شکل گیری نگین ها اینست که درست پیش و پس از گرفتگی کامل، نور خورشید برای تابیدن از پشت قرص ماه ناچارست از لابلای دره ها و ناهمواری های لبه ی ماه بگذرد و همین به پدیده ای به نام "نگین های بیلی" می انجامد. این نام برگرفته از نام ستاره شناس انگلیسی فرانسیس بیلی است که نخستین بار در سال ۱۸۳۶ توضیحی برای این پدیده یافت.
شبیه انگشتر الماس نیست؟ اینجا درباره ی این تصویر بخوانید: * انگشتر الماس و نوارهای سایه
اگرچه در گذشته کسی نمی توانست شمار و درخشش نگین های بیلی را پیش بینی کند ولی امروزه نقشه ی ماه آن چنان خوب و دقیق تهیه شده که به هنگام خورشیدگرفتگی، جایگاه ساختار سطح آن که پدیدآورنده ی نگین های بیلی هستند (مانند دره ها) را به خوبی می توان پیش بینی کرد. اگر یک نگین تنها پدید آید، به نام پدیده ی "انگشتر الماس" خوانده می شود. انگشتر الماس معمولا درست پیش از کامل شدن گرفتگی نمایان می شود.
در این تصویر همنهاده ی باکیفیت همچنین آرایه ای از زبانه های صورتی فام خورشید که بر لبه ی قرصِ تیره ی خورشید شناورند را هم می بینید.

واژه نامه:
equinox - Longyearbyen - planet - Earth - total eclipse - Sun - New Moon - silhouette - total phase - diamond - bead - geocentric - corona - diamond ring - totality - Baily's Beads - Francis Baily - solar prominence

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه