روز نو، ماه نو!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
امروز دو رویداد زمین-مرکزی در پیش داریم: برابران یا اعتدال بهاری (نوروز) و نو شدن ماه.
اختلاف زمانی این دو رویداد تنها ۱۳ ساعت است ولی جالب اینجاست که خود ماه تنها ۱۴ ساعت پس از آن که به نزدیک ترین نقطه ی مدارش نسبت به زمین رسید، نو خواهد شد. از همین رو، این ماه نوی نوروزی بزرگ ترین ماه نوی سال ۲۰۱۵ نیز خواهد بود، هر چند که قرص ماه در لحظه ی نو شدن یا به عبارتی، لحظه ی رسیدن به گام صفر، سمت شبش رو به سیاره ی زمین قرار می گیرد و کاملا تاریک خواهد بود.[ببینید: * ماه در لحظه صفر: باریک ترین هلال ماه نویی که تاکنون دیده اید!]
با این حال در این تصویر همنهاده که اواخر ژانویه گرفته شده و هلال جوان ماه را نشان می دهد، می توانید هم شب و هم روز را بر روی سطح آن ببینید. سمت شب ماه کمی با نور "زمین تاب" روشن شده در حالی که در کنار آن، هلال سمت روزش از پرتوی آفتاب می درخشد.
ولی بخشی از مردمان زمین ماه نوی امروز را به حالت ضدنور خواهند دید! چرا؟ به دلیل خورشیدگرفتگی!
امروز یک خورشیدگرفتگی نوروزی رخ می دهد که در سرتاسر اقیانوس منجمد شمالی به حالت کلی دیده می شود ولی بخش هایی از اروپا، شمال آفریقا و باختر آسیا هم می توانند آن را به حالت پاره ای (جزیی) ببینند. 

در همین زمینه: * تصویر نوروزی ناسا   

واژه نامه:
Equinox - New Moon - geocentric - moon - perigee - lunar phase - planet - Earth - Earthshine - crescent - silhouette - Solar Eclipse - Arctic Ocean, - partial phase

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه