گویچه دنباله دار-گونه CG4

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم انداز ژرف آسمان نیمکره ی جنوبی، گویچه ی دنباله دارگونه ی کم نور CG4 را می بینید که چنگالش را تا میانه ی تصویر دراز کرده است.
قطر سر CG4 حدود ۱.۵ سال نوریست و دُمش هم درازایی نزدیک به ۸ سال نوری دارد. این گویچه با فاصله ی تقریبی ۱۳۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی کشتی‌دُم دیده می شود.
گویچه های دنباله دارگونه از جمله CG4، نامشان را از روی همانندی‌ای که با دنباله دارها دارند گرفته اند ولی بسیار بزرگ تر از دنباله دارهای سامانه ی خورشیدی‌اند. در واقع، مقدار موادی که همین ابر غبار CG4 در بر دارد برای ساختن چندین ستاره ی خورشیدسان بسنده می کند و گویا از هم اکنون ستاره زایی هایی هم در دلش آغاز شده است.
این که چرا CG4 چنین نمای ویژه ای یافته هنوز روشن نیست ولی می دانیم که دُم بلند آن از پَسمان ابرنواختر بادبان نزدیک مرکز سحابی گام (Gum) بیرون زده، در حالی که سرش احتمالا پیش از این یک ابر کروی تر بوده و در پی از هم گسیختن به این شکل در آمده است.
یک کهکشان مارپیچی لبه-نما هم نزدیک مرکز تصویر دیده می شود که گویی CG4 در حال پیشروی به سوی آن برای گرفتنش است! ولی واقعیت اینست که این کهکشان در فاصله ی بسیار دورتری از CG4 جای گرفته: چیزی نزدیک به ۱۰۰ میلیون سال نوری!

درباره ی این گویچه کامل بخوانید: * دهان باز هیولای کیهانی

واژه نامه:
cometary globule - CG4 - Earth - constellation Puppis - Solar System - comet - Sun - star formation - Vela Supernova remnant - Gum Nebula - spiral galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه