رشته مغناطیسی بسیار بلند روی خورشید

بیشتر شراره های خورشید از لکه های آن بر می خیزند. ولی فوران بعدی خورشید شاید سرچشمه ی متفاوتی داشته باشد: یک رشته ی مغناطیسی غول پیکر که به گونه ی خطرناک و متزلزلی بر فراز سطح خورشید شناور شده. رصدخانه ی دینامیک خورشیدی ناسا (SDO) در روز ۲ آوریل از این ساختار عکس گرفت.

تصویر بالا به شکل کامل- اندازه ی بزرگ تر
درازای این رشته ی پر از پلاسما از این سر تا آن سر به ۷۰۰,۰۰۰ کیلومتر می رسد، یعنی تقریبا دو برابر فاصله ی زمین تا ماه. بزرگی این ساختار آن را به یک هدف آسان نه تنها برای تلسکوپ های فضایی مانند SDO، بلکه برای تلسکوپ های خورشیدی خانگی روی زمین تبدیل کرده.

اگر این رشته ناپایدار شود و فوران کند، می تواند بخش هایی از خود را به درون فضا بپاشد. تکه هایی از آن هم که به روی سطح خورشید فرو بریزند می توانند با برخورد به سطح منفجر شده و یک یا چند "شراره ی هایدر" را پدید آورند.

با چرخش این رشته رو به سوی زمین، ستاره شناسان آماتور هم برای زیر نظر گرفتن آن تشویق می شوند. چه بسا انفجاری تماشایی و خوش منظره در راه باشد.


واژه نامه:
solar flare - sunspot - magnetic filament - sun - NASA - Solar Dynamics Observatory - SDO - plasma - Earth - Moon - solar telescope - Hyder flare

منبع: spaceweather (مطلب دوم)

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه