خوشه ستاره ای با دو یار همراه

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
خوشه های ستاره ای کروی یا کهکشانی جوانند. این اجرام دسته ای ستاره اند که همگی با هم نزدیک صفحه ی راه شیری به دنیا آمده اند ولی با گذشت زمان، کِشندهای کهکشانی و برهم کنش های گرانشی اعضای آن ها را یکی یکی به بیرون پرتاب کرده و شمارشان به گونه ای پیوسته کم و کم تر می شود.
در واقع خوشه ی کروی درخشان درون این تصویر که به نام مسیه ۴۶ یا M۴۶ شناخته می شود، با حدود ۳۰۰ میلیون سال سن، هنوز چند صد ستاره دارد که در گستره ای به پهنای نزدیک به ۳۰ سال نوری گرد آمده اند. ام ۴۶ که با حدود ۵۰۰۰ سال نوری فاصله از ما، در راستای صورت فلکی کشتی‌دُم دیده می شود، گویا چیزهایی هم دارد که با سن اندکش جور در نمی آیند.
در این نمای زیبا، یک لکه ی دایره ای رنگارنگ در بالا، سمت راست مرکز خوشه دیده می شود. این لکه یک سحابی سیاره ای به نام NGC ۲۴۳۸ است. در چارگوش کوچک بالا هم یک سحابی سیاره ای کم نورتر را می بینیم که PK231+4.1 نام دارد. این سحابی در چارچوب پیوست کمی بزرگ تر نمایانده شده.
سحابی های سیاره ای یا سیاره نما مرحله ی کوتاه و پایانی زندگی چند میلیاردساله ی یک ستاره ی خورشیدسانند، مرحله ای که در آن، سوخت هیدروژن هسته ی ستاره دیگر ته می کشد.
همچنین، فاصله ی سحابی NGC ۲۴۳۸ از زمین تنها ۳۰۰۰ سال برآورد شده و با سرعتی متفاوت با سرعت اعضای خوشه ی ام۴۶ حرکت می کند. 
[از آن جایی که عمر هیچ یک از ستارگان این خوشه به نیم میلیارد سال هم نمی رسد و هنوز زود است که به سحابی تبدیل شوند، پس سحابی NGC ۲۴۳۸ و همنوع کم نورترش (PK231+4.1) عضو خوشه نبوده] و احتمالا تنها از روی شانس نزدیک به خط دید ما از خوشه ی ام۴۶ دیده می شوند.

سحابی NGC ۲۴۳۸ را اینجا ببینید: * یک سحابی زیبای سیاره نما 

واژه نامه:
M46 - Galactic star cluster - open star cluster - star - plane - Milky Way - galactic tide - gravitational interaction - constellation Puppis - planetary nebula - NGC 2438 - PK231+4.1 - sun - hydrogen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه