گشت و گذار دیجیتالی در سیارک وستا

شما هم می توانید به کاوش روی سیارک وستا بپردازید.
یکی دو سال پیش، فضاپیمای روباتیک داون ناسا (Dawn) دیداری با وستا که دومین جرم بزرگ کمربند اصلی سیارک های سامانه ی خورشیدی میان بهرام و مشتری است داشت.
در درازنای این دیدار یک ساله، دوربین های داون از سرتاسر سطح وستا عکس گرفتند و همه ی دهانه ها و کوه های بزرگ این ریزسیاره را به تصویر کشیدند.
اکنون برای نخستین بار با پیوند این عکس ها به یکدیگر، یک مدل دیجیتالی درست شده که به هر کسی با یک مرورگر کامل اجازه می دهد تا با کلیکیدن و کشیدن، به گونه ای مجازی به گرد وستا پرواز کند و حتی بر روی هر یک از ویژگی های سطح آن که به نظرش جالب بیاید زوم کند.
همچنین اگر دوست داشته باشید می توانید با کلیکیدن بر روی دکمه ی 3D در پایین چارچوب، نقشه ی دو بُعدی اصلی را بر روی پیکره ی این سیارک که جرمی تقریبا کروی است بیندازید.
داون وستا را در سال ۲۰۱۲ بدرود گفت و اکنون تازه عکسبرداری و کاوش رازهای بزرگ ترین جرم کمربند سیارک ها را آغازیده است: سیاره ی کوتوله ی سرس.

در همین زمینه: *  پرواز مجازی بر فراز سیارک وستا

واژه نامه:
Vesta Trek - asteroid - Vesta - NASA - Dawn - Solar System - asteroid belt - Mars - Jupiter - minor planet - dwarf-planet - Ceres

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه