ابرهای رنگین ماکیان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
ستارگان می توانند در محیط های رنگارنگ هم ساخته شوند.
در اینجا یک منطقه ی ستاره زایی سرشار از گازهای برافروخته و غبارهای تیره را در محدوده ی صورت فلکی ماکیان (دجاجه)، نزدیک ستاره ی درخشان صدر (صدرالدجاجه، گامای ماکیان) می بینید. این منطقه با پهنایی نزدیک به ۵۰ سال نوری، بخشی از سحابی گاما ماکیان است که حدود ۱۸۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
در سمت راست چارچوب این تصویر، بارنارد ۳۴۴ را می بینید، یک ابر تاریک و در هم پیچیده ی انباشته از گازهای سرد مولکولی. همچنین یک دیوار چشمگیر از غبار و گاز هیدروژن برافروخته ی سرخ فام را نیز می بینید که از بالا به پایین چشم انداز کشیده شده و چارچوب را به دو نیم کرده است.
گازهای برافروخته ی سرخ فام نشانگر سحابی های نشری (گسیلشی) کوچکند در حالی که ناحیه های آبی فام، جایگاه سحابی های بازتابی را می نمایانند، یعنی جاهایی که نور ستارگان از روی ذراتِ معمولا تیره ی غبار بازتابیده و به چشم ما می رسند.
سحابی گاما ماکیان به احتمال بسیار تا چند میلیارد سال دیگر از میان خواهد رفت زیرا بیشتر ستارگان جوان و درخشان این ناحیه تا آن زمان منفجر خواهند شد و با موج انفجارشان، بیشتر غبارهای سحابی را پراکنده کرده و بیشتر گازهای آن را پس خواهند زد.

در همین زمینه: * یک ستاره ابرغول به نام گاما ماکیان  

واژه نامه:
star forming region - constellation of the Swan - Cygnus - star - Sadr - Gamma Cygni nebula - Barnard 344 - molecular gas - hydrogen - emission nebula - reflection nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه