"کوه رازآلود" کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در سحابی کارینا، ۷۵۰۰ سال نوری دورتر از زمین، نبردی میان غبار و ستارگان در جریانست و این ستارگانند که دارند پیروز می شوند.
دقیق تر بگوییم، پرتوهای پرانرژی و بادهای نیرومندی که از ستارگان بزرگ و نوزاد سرچشمه می گیرد در حال پراکنده کردن و از میان بردن این پرورشگاه های غبارآلود ستاره ای هستند، پرورشگاه هایی که خودشان هم در دل آن ها پدید آمده اند.
نمای پیکره ی این ستون ها که در سحابی کارینا جای داشته و به نام "کوه رازآلود" یا Mystic Mountain نامیده شده اند را غبارهای تیره شکل داده، گرچه گاز هیدروژن گذرا (شفاف) در آن بیش از غبار پیدا می شود.
واقعیت اینست که ستون های غباری مانند این بسیار تنُک تر از هوای زمینند و تنها به این دلیل مانند کوه دیده می شوند که مقدار غبار مات میانستاره ای که میان ما و آن هاست به نسبت کمتر است.
در این عکس که تلسکوپ فضایی هابل گرفته و به دست یک آماتور پرتلاش به گونه ی دیجیتالی پرداخته شده (پردازش شده)، یک ناحیه ی درونی از سحابی کارینا را به گستره ی حدود سه سال نوری می بینیم.
به احتمال بسیار تا چند میلیون سال دیگر، ستارگان به طور کامل بر گرد و غبار چیره خواهند شد و همه ی این کوه غباری از میان خواهد رفت.


واژه نامه:
Mystic Mountain - Dust Pillar - star - Carina Nebula - stellar nursery - hydrogen - gas - interstellar dust - Hubble Space Telescope

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

nEda

salam. gahi say mikonam deep bekhoonam vali sakhte :) thanks kheili matalebetoon "aramesh bakhsh" hast, hade aghal yadam miare donyaye bozorgtari az oonche har rooz mibinam hast :*

یک ستاره در هفت آسمان

لطف دارید دوست گرامی

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه