دهانه بزرگ هوکوسائی روی سیاره تیر

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
دهانه ی برخوردی هوکوسائی (Hokusai) یکی از بزرگ ترین دهانه های جوان روی سیاره ی تیر (عطارد) است. این گودال که قطرش به ۱۱۴ کیلومتر می رسد، دارای رگه های روشن بیرون زده ایست که تا بیشتر سطح سیاره کشیده شده اند.
ولی در این تصویر موزاییکی نمای نزدیک که با دید مایل از آن گرفته شده، رگه هایش دیده نمی شوند و تمرکز بر کوه های آفتاب گرفته ی مرکز آنست با دیواره های بلند و دریاواره ی کف آن که از گدازه های سرد شده ی برخوردی پوشیده شده.
عکس هایی که این تصویر را ساخته اند توسط فضاپیمای مسنجر (MESSENGER) گرفته شده.
مسنجر از سال ۲۰۱۱ و به عنوان نخستین فضاپیما وارد مدار گردش به دور سیاره ی تیر شد. در این مدت، این فضاپیما کاوش هایی علمی روی تیر انجام داده از جمله تصویربرداری های گسترده و فراگیر از این درونی ترین سیاره ی سامانه ی خورشیدی.
اکنون دیگر سوخت مسنجر به پایان رسیده و نمی تواند بر آشفتگی های که در اثر گرانش خورشید در مدارش پدید می آید چیره شود. از همین رو پیش بینی می شود این فضاپیما در روز ۳۰ آوریل به سطح سیاره ی تیر برخورد نماید.

در همین زمینه: * پیکر یک انسان روی سیاره تیر! * گودال خندان روی سیاره تیر * میکی ماوس روی سیاره تیر دیده شد!
واژه نامه:
crater - Mercury - Hokusai crater - ray - planet - impact melt - MESSENGER spacecraft - Solar System - propellant - orbital perturbation - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه