رشته بلند مغناطیسی روی سطح خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این نمای تلسکوپی که در روز ۲۷ آوریل گرفته شده، یک رشته ی بلند خورشیدی را بر روی سطحِ به نسبت آرام آن می بینیم.
این نمای باریک-باند، یک تصویر واژگونه یا نگاتیو است که نور گسیلیده از اتم های یونیده ی هیدروژن را نشان می دهد.
در بالا، سمت چپ خورشید این رشته که در واقع یک پرده ی باشکوه از پلاسمای مغناطیده است را می بینیم که بر فراز سطح خورشید شناور شده و عملا از لبه ی آن هم بیرون زده است.
ولی درازای این رشته چقدر است؟ اگر از روی سنجه یا مقیاسی که در سمت چپ دیده می شود بسنجیم، درازای آن از فاصله ی زمین تا ماه هم بیشتر است.
این رشته ی بلند مغناطیسی که با چرخش خورشید کم کم به سمت راست می آمد، یک روز بعد از گرفته شدن این عکس فوران کرد و چنان چه در ویدیوی زیر می بینید، از سطح خورشید جدا شد.
همچنین چنان که ماهواره های خورشید-نِگر آن را می پاییدند، یک فوران تاجی هم به دنبالش رخ داد و توده ای از پلاسمای تاج خورشید را به فضا فرستاد، هر چند که انتظار نمی رود سیاره ی ما بر سر راه این توده ی پلاسما باشد.

واژه نامه:
solar filament - Sun - negative - inverted - narrowband - ionized - hydrogen - atom - plasma - Earth - Moon - satellite - coronal mass ejection - planet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه