ماه در سایه زمین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
هفته ی پیش، در ۴ آوریل ۲۰۱۵، قرص ماه به طور کامل در سایه ی تیره و درونی سیاره ی زمین فرورفت. [ببینید: * در سایه زمین * فیلم دور تند که گذر ماه از درون سایه زمین را نشان می دهد]
البته گام کاملِ این ماه گرفتگی کمتر از ۵ دقیقه به درازا کشید و از این نظر کوتاه ترین ماه گرفتگی کلی در یک سده بود.
در واقع، شاید بتوان گفت این یک ماه گرفتگی "کامل" هم نبود، زیرا ماه که تنها به حاشیه ی شمالی سایه ی زمین لغزیده بود، اندکی از لبه ی شمالی خودش چندان وارد سایه نشد و همچنان اندکی روشن ماند، در حالی که بقیه ی چهره ی رو به زمینِ آن با گستره ی زیبایی از رنگ های آبی و سرخ پوشیده شد.
نور سرخی فام درون این سایه که بر چهره ی ماه افتاده بود نوری بود که از میان لایه های پایین جو زمین گذشته و در واقع توسط لایه ی پایین جو زمین "فیلتر" شده و به سرخی گراییده بود. از چشم انداز روی ماه، این نوری بود که از همه ی غروب ها و طلوع های گرداگرد لبه ی قرص تاریک شده ی زمین به ماه می رسید. زمین در آن لحظه جلوی خورشید را گرفته بود و به حالت ضدنور دیده می شد  پویانمایی (gif) روبرو را ببینید:
نزدیک به لبه ی سایه، نور آبی رنگی دیده می شود که آن هم با گذشتن از فیلتر جو زمین به این رنگ در آمده و به ماه رسیده، ولی از فیلتر لایه های بالاتر جو زمین. این نور از لایه ی ازون گذشته که نور سرخ را می درآشامد (جذب می کند) و نور آبی را می گذراند.
این چشم انداز تلسکوپی باکیفیت از اوکلند نیوزیلند، روی سیاره ی زمین گرفته شده و در آن، قطب شمال ماه در بالای چارچوب دیده می شود.

در این باره اینجا هم خوانده بودید: * لایه ازون و ماه گرفتگی

واژه نامه:
Full Moon - Earth - Shadow - umbral shadow - total phase - sunset - sunrise - silhouette - ozone - planet - Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه