لایه ازون و ماه گرفتگی

بامداد چهارم آوریل، قرص کامل ماه از درون سایه ی زمین گذشت و یک ماه گرفتگی کوتاه ولی زیبا را پدید آورد. در این رویداد، چهره ی معمولا نقره فام ماه به مدت حدود ۵ دقیقه به سرخی گرایید.

تصویر ماه در اندازه ی بزرگ تر
گرچه بسیاری از مردم در آن هنگام ماه را سرخ رنگ دیدند ولی بینندگانی که این ماه گرفتگی را از پشت تلسکوپ دنبال می کردند متوجه رنگ دومی هم شدند. استاد ستاره شناسی، جیمی وستلیک از کلرادوی آمریکا با یک نوردهی ۴ ثانیه ای، نوار آبی فامی را به تصویر کشید که به هنگام بیرون آمدن ماه از گرفتگی کامل بر آن پدیدار شده بود:

این نوار آبی توسط لایه ی ازون پدید آمده.

دانشمند علوم جَوی، ریچارد کین از دانشگاه کلرادو چنین توضیح می دهد: «بیشتر نوری که در هنگام ماه گرفتگی، ماه را روشن می کند از درون لایه ی استراتوسفر (پوش‌سپهر) جو زمین گذشته و به دلیل پراکنش به سرخی گراییده است. ولی نوری که از بخش بالایی استراتوسفر می گذرد، به درون لایه ی ازون نفوذ می کند. لایه ی ازون نور سرخ را جذب می کند و در نتیجه پرتوی گذرنده ی نور در عمل آبی تر می شود.»

این پدیده از پشت تلسکوپ های کوچک یا دوربین های دوچشمی همانند یک مرز آبی-فیروزه ای کنار بخش سرخ دیده می شود. تصویر نخست را هم رصدگر دیگری به نام الیوت هرمن از پشت تلسکوپ گرفته و مرز آبی فام ازونی در آن به خوبی نمایان است.

واژه نامه:
full Moon - shadow - Earth - lunar eclipse - Moon - James W. Young - Jimmy Westlake - totality - ozone - Richard Keen - stratosphere - scattering - binoculars

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه