تیر شهاب در دل کهکشان

بارش های شهابی ماه آوریل که بارش شلیاقی هم یکی از آن هاست، از بیش از ۲۰۰۰ سال پیش تاکنون دیده شده و می شوند. این بارش ها هرسال با گذر سیاره ی زمین از درون جریان خاک و خرده سنگ های به جا مانده از دنباله دار بلند-دوره ی تاچر رخ می دهند.
در این نمای آسمان شب که در ساعت های آغازین ۲۱ آوریل گرفته شده، یکی از همین ذرات را می بینیم که با سرعت ۴۸ کیلومتر بر ثانیه دارد از فراز حدود ۱۰۰ کیلومتری سطح زمین می گذرد.
رد درخشان این شهاب رو به افق جنوب خاورست و دارد از روی ناحیه ی مرکزی کهکشانِ در حال طلوعِ راه شیری می گذرد. راستای رد آن به نقطه ی کانونی بارش در صورت فلکی چنگ رومی (شلیاق) می رسد. این صورت فلکی که به هنگام بهار نیمکره ی شمالی در بالای آسمانست، در بالای این چشم انداز و بیرون از چارچوب جای دارد.
در سمت راست کوژی مرکزی کهکشان، ستاره ی غول کژدم‌دل (قلب عقرب، آنتارس) را می بینیم که با نور زردفامش می درخشد. بالاتر از آن، نزدیک لبه ی سمت راست، یک نقطه ی درخشان تر می بینیم که سیاره ی کیوان (زحل) است.
این عکس در ایستریای کرواسی گرفته شده و می توانیم در آن، بازتاب نور سبز این شهاب شلیاقی در آب های دریای آدریاتیک را هم ببینیم. 

در همین زمینه: * نوای چنگ رومی در آسمان جنوب  

واژه نامه:
Lyrid Meteor Shower - planet - long-period - Comet Thatcher - comet - constellation Lyra - star - Antares - Milky Way - bulge. - Saturn - meteor - Adriatic Sea

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه