کهکشان هایی در قلب دوشیزه

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر
خوشه ی کهکشانی دوشیزه نزدیک ترین خوشه ی کهکشانی به راه شیری ما است. این خوشه به اندازه ای به ما نزدیک است که بیش از ۵ درجه را در آسمان سیاره ی زمین می پوشاند، یعنی حدود ۱۰ برابر پهنای زاویه ای قرص کامل ماه.
خوشه ی دوشیزه که فاصله ی مرکزش از زمین به حدود ۷۰ میلیون سال نوری می رسد، دارای بیش از ۲۰۰۰ کهکشانست و کشش گرانشی چشمگیری بر کهکشان های گروه محلی، که راه شیری هم یکی از آن هاست وارد می کند.
کهکشان های خوشه ی دوشیزه نه تنها پر از ستاره اند، بلکه انباشته از گازهایی بسیار داغ نیز هستند که در طیف پرتو X می درخشند. حرکت و جابجایی های کهکشان ها درون و پیرامون خوشه نشانگر انبوه ماده ی نادیدنی تاریک درون آنست که بسیار بیشتر از ماده ی معمولی و دیدارپذیرش است.
در این تصویر، قلب خوشه ی دوشیزه را با چند کهکشان درخشان مسیه در آن می بینیم: "چشمان مارکاریان" در بالا سمت چپ، ام۸۶ درست بالا سمت راست مرکز، ام۸۴ در انتهای سمت راست، و نیز کهکشان مارپیچی NGC ۴۳۸۸ در پایین سمت راست.

واژه نامه:
Virgo Cluster - cluster of galaxies - Milky Way Galaxy - full Moon - Local Group of Galaxies - star - X-ray - dark matter - Messier - Markarian's Eyes - M86 - M84 - spiral galaxy - NGC 4388

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه