NGC 2841: جزیره غول پیکر کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این یکی از بزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است: کهکشان مارپیچی NGC ۲۸۴۱ که با فاصله ی ۴۶ میلیون سال نوری از زمین، در صورت فلکی شمالی خرس بزرگ (به عربی: دب اکبر) دیده می شود.
نمای پرتو ایکس از NGC ۲۸۴۱
در این نمای روشن و واضح از این جزیره ی شکوهمند کیهانی، هسته ی درخشان و زردفام آن در دل قرص کهکشانی را می بینیم. بازوهای پیچیده و به هم فشرده ی مارپیچی آن با رگه های غبار، مناطق صورتی فام کوچک ستاره زایی، و خوشه های جوان و آبی فام ستاره ای آراسته شده.
بر خلاف این کهکشان، بسیاری از کهکشان های مارپیچی دیگر بازوهایی گسترده و باز با مناطق ستاره زایی بزرگ دارند.
NGC ۲۸۴۱ دارای قطری بیش از ۱۵۰ هزار سال نوریست - حتی از کهکشان راه شیری خودمان هم بزرگ تر. این تصویر همنهاده از همگذاری نماهایی که توسط تلسکوپ فضایی ۲.۴ متری هابل و تلسکوپ زمینی ۸.۲ متری سوبارو گرفته شده اند درست شده.
نماهای پرتو X نشان می دهند که بادها و انفجارهای ستاره ای در این کهکشان توده هایی از گاز داغ پدید آورده که با هم به پیدایش یک هاله ی گسترنده (رو به گسترش) گرداگرد NGC ۲۸۴۱ انجامیده اند. [تصویر روبرو]

پیشتر، پردازش دیگری از این همگذاری را دیده بودید.

واژه نامه:
spiral galaxy - NGC 2841 - constellation of Ursa Major - island universe - nucleus - galactic disk - star-forming region - star clusters - spiral arm - Milky Way - Hubble Space Telescope - Subaru Telescope - X-ray - wind - halo

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه