واپسین روز فضاپیمای مسنجر

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
مسنجر، نخستین فضاپیمایی که وارد مدار سیاره ی تیر شده بود، دیروز برای همیشه در این ناحیه از سطح تیر آرام گرفت.
این چشم انداز که با بهره از داده های تصویری و فرازسنج لیزری خود مسنجر درست شده، رو به شمال سیاره است و بخش شمال خاوری حوضه ی برخوردی پهناور و پوشیده از گدازه ی شکسپیر را نشان می دهد. نزدیک لبه ی بالا، سمت چپ چارچوب، یکی از دهانه های بزرگ این حوضه به نام دهانه ی یاناچک با پهنای ۴۸ کیلومتر دیده می شود.
زمان و جایگاه پیش بینی شده ی برخورد مسنجر به سطح
تیر. تصویر بزرگ تر- منبع: messenger.jhuapl
پستی و بلندی های سطح حوضه با رنگ نشان داده شده: ناحیه های سرخ حدود ۳ کیلومتر بلندتر از ناحیه های آبی هستند.
به پیش بینی دانشمندان، واپسین دور گردش مسنجر به گرد سیاره ی تیر (عطارد) باید نزدیک مرکز این چشم انداز و با برخورد فضاپیما به سطح با سرعتی نزدیک به ۴ کیلومتر بر ثانیه پایان یافته و به پیدایش یک دهانه ی تازه به قطر حدود ۱۶ متر می انجامید.
این برخورد در سمتی از تیر رخ داد که رو به زمین نبود و از همین رو نمی شد با تلسکوپ آن را دنبال کرد، ولی زمانی که دیگر هیچ سیگنالی از فضاپیما نرسید که نشان دهد سیاره را دور زده و از آن سو بیرون آمده، برخورد و مرگ فضاپیما تایید شد.
فضاپیمای مسنجر (MESSENGER) که نامش کوتاه شده ی "سطح، محیط فضایی، زمین‌شیمی، و دامنه ی تیر" بود، در سال ۲۰۰۴ راهی فضا شد و در سال ۲۰۱۱ به این درونی ترین سیاره ی سامانه ی خورشیدی رسید. این فضاپیما تا پیش از مرگش که در پی پایان یافتن سوختش فرا رسید، بیش از ۴۰۰۰ بار به گرد این سیاره چرخیده و داده هایی ارزشمند از آن گرد آورده بود.


واژه نامه:
MESSENGER - Mercury - laser altimeter - Shakespeare basin - crater Janacek - crater - planet - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemisty and Ranging - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه