"ماری از پلاسما" که از خورشید بر می خیزد!

* رشته ی مغناطیسی بلندی که بر فراز سطح خورشید شناور بود و دو روز پیش در این وبلاگ نشان داده شد را به یاد می آورید؟ همان که اینجا دیدید: * رشته بلند مغناطیسی روی سطح خورشید

همان گونه که گفتیم، این رشته سرانجام با فورانی مارگونه، توده های پلاسمای خورشید را به فضا فرستاد. رویدادی هم زیبا و هم هولناک که بار دیگر انرژی و فعالیت باورنکردنی ستاره ی مادریمان را به نمایش گذاشت؛ و خوشبختانه دو تا از بهترین ماهواره های خورشید-نِگر این نمایش را از آغاز تا پایان به تصویر کشیدند.

شما را به تماشای ویدیویی از این رویداد دعوت می کنیم. این ویدیو را اخترشناس و کارشناس دنباله دارهای خورشیدخراش، کارل باتامز با بهره از داده های به دست آمده از رصدخانه ی دینامیک خورشیدی ناسا (SDO) و فضاپیمای اِسا/ناسای خورشیدی و هورسپهری (سوهو، SOHO) درست کرده.


در ویدیو، نماهایی از این رشته ی غول پیکر را پیش و پس از جدا شدن از خورشید می بینیم و سنجشی از اندازه ی غول آسای آن به دست می آوریم. در لحظه ای، بلندی پلاسمای فوران شده به اندازه ی ۳۳ برابر فاصله ی زمین تا ماه می شود!

توجه کنید که فضاپیمای SDO این رویداد را از روبرو می بیند و فضاپیمای سوهو از پهلو. همچنین SDO آن را در چند طول موج، و سوهو هم آن را با چند دوربین به تصویر کشیده.

رشته ها یا افروزه های خورشید توده هایی از مواد خورشیدند که توسط میدان مغناطیسی‌ای که ریشه در درون خورشید دارد برافراشته شده و بر فراز سطح شناور می شوند. افروزه ها به نسبت خنک تر از چهره ی دیدارپذیر خورشیدند. از همین رو در برابر سطح خورشید، تیره تر دیده می شوند، ولی اگر از لبه ی خورشید بلند شوند، درخشان دیده می شوند و در این حالت به آن ها "زبانه ی خورشیدی" می گوییم.

هنگامی که خطوط میدان مغناطیسی با جهت های وارونه، همزمان از هم جدا شده و به خطوط دیگر در کنارشان می پیوندند و به این شیوه انرژی خود را آزاد می کنند (بازپیوند مغناطیسی)، بیشتر مواد درون رشته ها به فضا پرتاب می شود و یک فوران تاج خورشیدی (CME) رخ می دهد، ولی بخشی از آن دوباره به روی سطح خورشید فرو می ریزند. این رویدادها پدیده هایی به نسبت رایجند هر چند که این چیزی از تماشایی بودنشان نمی کاهد.
بالا: نمای تاج نگار LASCO C2ی ماهواره ی سوهو- پایین: نمای ماهواره ی SDO در طول موج ۳۰۴ آنگستروم. تصویر بزرگ تر
واژه نامه:
filament - plasma - star - Sun - NASA - Solar Dynamics Observatory - SDO - ESA - NASA - SOHO - sungrazing comet - Karl Battams - Moon - Earth - magnetic field - prominence - CME

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه