مثلث های تابستانی آسمان و زمین در ژاپن

آیا تاکنون مثلث تابستانی را دیده اید؟
سه ستاره ی پرنور کرکس نشسته (نسرواقع، وَنَند)، دِنِب، و کرکس پرنده (نسر طایر) با هم یک اخترگان (صورتواره) به شکل یک سه گوش بزرگ را در آسمان ساخته اند که در بامدادان اوایل بهار و شامگاهان پاییز نیمکره ی شمالی از افق خاوری سر بر می آورند. در ماه های تابستان هم می توان این سه گوش (مثلث) را به هنگام نیمه شب تقریبا درست بالای سر، در اوج آسمان پیدا کرد.
در تصویر بالا که ماه گذشته گرفته شده، این اخترگان را در آسمان گونمای کشور ژاپن می بینیم. در تصویر دوم، این اخترگان به شکل یک سه ضلعی طلایی به همراه شماری از صورت های فلکی و اخترگان های دیگرِ این بخش از آسمان برای راهنمایی شما به تصویر نخست افزوده شده.
ولی یک پیکره ی سه گوش دیگر، تقریبا به همان اندازه را هم در پیش زمینه ی این چشم انداز می بینیم: یک درخت گیلاس ۵۰۰ ساله ی پر از شکوفه به بلندی ۱۵ متر.
با آن که ما پیکره ی اخترگان مثلث تابستانی را از روی زمین به شکل یک سه ضلعی می بینیم ولی واقعیت اینست که سه ستاره ی آن در فضا هزاران سال نوری از یکدیگر فاصله دارند.
در همین زمینه: * مثلث تابستانی

واژه نامه:
Summer Triangle - star - Vega - Deneb - Altair - triangle - asterism - cherry tree

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه