آسمان تیره و غبارآلود

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
این نمای موزاییکی گسترده بخشی از آسمان غبارآلود در صورت فلکی گاو (ثور) و بازوی شکارچی کهکشان راه شیری را در بر دارد و سحابی های بازتابی تیره و کم نور درون ابر مولکولی بارور این ناحیه را نشان می دهد.
میدان دید این تصویر پهنه ای به اندازه ی شش درجه را در آسمان می پوشاند و در آن سحابی بلند و تاریک LDN ۱۴۹۵ را می بینیم که از گوشه ی پایین، سمت چپ به درون تصویر کشیده شده و در پایین، سمت راست هم LBN ۷۷۷ را می بینیم که مانند سر وارونه ی یک پرنده است و از همین رو، "سحابی جوجه عقاب" نام گرفته. سحابی زردفام VdB ۲۷ به همراه ستاره ی جوان و متغیر RY گاو نیز در بالا، سمت چپ دیده می شود.
سحابی های بازتابی آبی فام کوچکی نیز ستارگان پراکنده و م نورترِ صورت فلکی گاو را در بر گرفته اند. این سحابی ها اغلب به دلیل چشم اندازهای روشن تر و پرآوازه تری که در این صورت فلکی جای دارند نادیده گرفته می شوند [یکی از این چشم اندازهای پرآوازه، خوشه ی پروین و سحابی بازتابی پیرامونش است-م].
ابر مولکولی گاو با فاصله ی تقریبی ۴۰۰ سال نوری، یکی از نزدیک ترین مناطق ستاره زاییِ کم جرم به زمین است. در این فاصله، پهنای این چشم انداز تیره به بیش از ۴۰ سال نوری می رسد. در تصویر دوم، نام و محدوده ی این اجرام هم به چشم انداز افزوده شده.
واژه نامه:
constellation Taurus - Orion Arm - Milky Way Galaxy - reflection nebula - molecular cloud - dark nebula - LDN 1495 - bird - Baby Eagle Nebula - LBN 777 - star - RY Tau - VdB 27 - star formation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه