شفق سبز و رد شگفت انگیز ستارگان بر فراز ایسلند

این تصیر در اندازه ی بزرگ تر
این یکی از آرام ترین شب های شفقی در پی چندین هفته نمایش شفقی بود.
در نوامبر گذشته، شفق های قطبی در همه ی شب های صاف و بی ابر، آسمان شمال ایسلند را روشن می کردند.
این سراسرنمای ۳۶۰ درجه از پیوند دیجیتالی نماهای چهار دوربین زاویه-باز درست شده که به مدت ۴۲ دقیقه، همزمان هر یک ۱۰۱ نما ثبت کرده بودند.
در پیش زمینه ی تصویر، دریاچه ی آرام میواتن (Mývatn) را می بینیم با سازندهایی سنگی خوش نمای درونش که یادگار جریان های گدازه ی باستانی هستند.
سرتاسر آسمان پوشیده از شفق های سبزفامیست که در لایه های پایین جو پدید آمده اند در حالی که پیچیدگی های چشمگیری را هم در نزدیک افق به نمایش گذاشته اند.
در دوردست های آسمان، ستارگانی را می بینیم که در اثر چرخش زمین به گرد محورش ردهایی نامعمول از خود به جا گذاشته اند؛ نامعمول از آن رو که در نماهای آغازین به طور دستی پاک شده اند.

واژه نامه:
aurora - Iceland - panorama - wide-angle - Lake Myvatn - rock formation - lava - trail - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه