چشم اندازی شبانه از فراز یک آتشفشان

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر
اگر می توانستید بر فراز یک آتشفشان بایستید و به سرتاسر جهان پیرامون نگاه کنید، چه می دیدید؟ اگر زمان‌بندیتان درست باشد، شاید چشم اندازی شگفت انگیز مانند این را ببینید.
اینجا ستیغ آتشفشان موناکی (موناکیا) در هاوایی است و زمان، شبی با آسمان صاف از شب های تابستان گذشته.
در جلوی این نمایِ رو به جنوب، یک چشم انداز ناهموار پوشیده از تخته سنگ ها و گیاهان سرسخت را می بینیم. کمی بالاتر و دورتر، توده های ابر را می بینیم که همانند فرشی سپید، تا افق پهن شده و گویی آسمان را از زمین جدا کرده است.
در دوردست سمت چپ، نور چراغ های شهر هیلو ابرها و آسمان را روشن کرده در حالی که گدازه های نارنجی فام دهانه ی آتشفشانی کیلاویا هم ابرهای سمت چپ مرکز افق را برافروخته اند. ستیغ یک آتشفشان دورترِ هاوایی به نام مونالوا هم در مرکز افق دیده می شود که در برابر روشنی اندک آسمان، به حالت ضدنور و تیره دیده می شود.
پرتوی سبزفامی که بالای ابرها می بینید، پرتوی هواتاب است که در اثر برانگیختگی مولکول های هوا توسط خورشید به هنگام روز پدید آمده.
گوی درخشان سمت راست، کره ی ماه است. نوار پراکنده ی نور برجگاهی (منطقه البروجی) هم از انتهای سمت راست به بالا کشیده شده. این همان نوریست که به نام "سپیده دم دروغین" یا فجر کاذب شناخته می شود.
دورتر از همه ی این ها، نوار مرکزی زیبا و چشمگیر کهکشان راه شیری را می بینیم که به نظر می رسد یکراست از کوه مونالوا برخاسته.
کسی که بیننده ی این چشم انداز گسترده ی نفسگیر بود و آن را به تصویر کشید، همانیست که در مرکز تصویر ایستاده است.
در تصویر پایین، نام شماری از چیزهایی که نام بردیم به تصویر افزوده شده: 
واژه نامه:
volcano - panorama - Hawaii - Mauna Kea - plant - Earth - volcanic caldera - Kilauea - Mauna Loa - silhouette - airglow - molecule - Sun - Moon - zodiacal light - Milky Way Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه