کهکشان گرداب و همدم کوچکش

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
دسته ی ملاقه ی صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) را از سمت گودی ملاقه دنبال کنید تا به آخرین ستاره ی روشن دسته برسید. سپس تلسکوپ خود را کمی به سمت جنوب و باختر جابجا کنید؛ اکنون باید بتوانید این زوج شگفت انگیر از دو کهکشان در حال برخورد را بیابید، پنجاه و یکمین نامی که شارل مسیه در کاتالوگ پرآوازه اش وارد کرد: مسیه ۵۱ یا ام۵۱.
کهکشان بزرگ تر که در آغاز به عنوان یک سحابی مارپیچی شناسایی شده بود، با ساختار مارپیچی آشکارش، کهکشان گرداب نام دارد ولی به نام NGC ۵۱۹۴ نیز رده بندی شده. بازوان مارپیچی و رگه های غبار آن به روشنی تا جلوی کهکشان همدمش (بالا)، NGC ۵۱۹۵ کشیده شده اند.
این زوج با فاصله ی حدود ۳۱ میلیون سال نوری از ما، رسما درون مرزهای صورت فلکی کوچک تازی ها (سگان شکاری) جای دارند.
گرچه M۵۱ برای چشم انسان کم نور و محو به نظر می رسد ولی تصاویر ژرفی مانند این تصویر می توانند رنگ های خیره کننده و خرده ریزهای کم نوری که در اثر جریان های کشندی به جا مانده را پیرامون کهکشان کوچک تر نمایان سازند.

واژه نامه:
M51 - Whirlpool Galaxy - Big Dipper - handle - star - interacting galaxy - Charles Messier - spiral nebula - galaxy - spiral - NGC 5194 - spiral arm - NGC 5195 - constellation Canes Venatic - tidal debris

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه