کیوان در اوج درخشش در آسمان زمین

سیاره ی حلقه دار کیوان (زحل) در ساعت ۰۲۰۰ روز ۲۳ می به وقت جهانی به پادیستانی (مقابله) رسید و از همین رو چندین شب است که رصدگران زمینی به میهمانی نماهای زیبای آن رفته اند.
در نقطه ی پادیستانی، سیاره درست در نقطه ی مخالف خورشید (اختلاف ۱۸۰ درجه) در آسمان جای می گیرد، یعنی همزمان با غروب خورشید در باختر، سیاره از خاور طلوع می کند و از همین رو در سرتاسر شب در آسمان می ماند. در این هنگام، سیاره در نزدیک ترین جایگاه مدارش به زمین است و بیشترین روشنایی سال را دارد.
تصاویر روشن و باکیفیتی که اینجا می بینید در ساعت های نزدیک به پادیستان و همتراز شدن خورشید-زمین-کیوان گرفته شده و در آن ها حلقه های کیوان را هم می بینیم که با نزدیک شدن به پادیستان، به شدت می درخشند؛ این پدیده ایست که به نام موج پادیستان (برون‌تاز پادیستان) یا "اثر زیلیگه" شناخته می شود.
ذرات یخی حلقه که یکراست از نور خورشید روشن شده اند، هیچ سایه ای نیانداخته اند و با پس‌پراکنش شدیدِ نوری که از خورشید بر آن ها تابیده رو به زمین، به گونه ی چشمگیری بر روشنی‌شان از چشم ما افزوده شده.
کیوان اینک در آسمان زمین، نه چندان دور از ستاره ی پرنور کژدم‌دل (قلب عقرب)، ستاره ی آلفای صورت فلکی کژدم (عقرب) دیده می شود.

واژه نامه:
Saturn - Earth - ringed planet - opposition - Sun - Sun - rings - opposition surge - Seeliger Effect - backscatter - plane - Antares - alpha star - constellation Scorpius

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه