وقتی یک ماهواره ایریدیوم از جلوی سیاره مشتری می گذرد


پیش از این درباره ی عکاس نجومی پرآوازه، تیه‌ری لوگو یا لگال ( Thierry Legault) نوشته بودیم که برای گرفتن یک نمای یگانه و بی‌مانند، به هر جایی از این جهان سفر می کند.
لوگو برای ثبت این ویدیوی چشمگیر ولی سرگرم کننده که پرنور شدن یک ماهواره ی ایریدیوم ۷۲ به هنگام گذر از جلوی سیاره ی مشتری را نشان می دهد، به ساحل دریای شمال در اوستنده ی بلژیک رفت.
وی دو گونه ویدیو از این گذر گرفت، یک ویدیوی زاویه-باز و یک ویدیوی تلسکوپی نمای نزدیک از مشتری. و از چشم انداز او در آن نقطه ی زمین، چنین به نظر می رسید که گویی به هنگام گذر ماهواره، سیاره ی مشتری ناگهان برافروخته می شود.
هر دوی این نماها در همین ویدیو می بینید. در بخش دوم ویدیو که نمای تلسکوپی را نشان می دهد، هر چهار ماه گالیله ای مشتری (کالیستو، اروپا، آیو، گانیمد) هم در کنار آن دیده می شوند.

یادداشت: شما هم می توانید به کمک این تارنما، از گذر ماهوارها در هر لحظه و هر جا آگاه شوید:  http://www.heavens-above.com

در همین زمینه: * فیلم "غیب شدن" یک ماهواره جاسوسی

واژه نامه:
astrophotographer - Thierry Legault - Iridium 72 - satellite - Jupiter - Oostende Beach - North Sea - Belgium - Earth - moon

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه