اسب سیاه و باشکوه آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
بادها و پرتوهای ستارگان با برخورد به ابرهای بزرگ غبار میان ستاره ای آن ها را تراشیده و به گونه ای شانسی چنین پیکره ی آشنایی را از آن ها پدید آورده اند.
این ابر تیره که نام برازنده ی "سحابی کله اسبی" بر آن نهاده شده، حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در دل مجموعه ی گسترده ی ابرهای شکارچی (جبار) جای گرفته. بلندی آن ۵ سال نوریست و به نام بارنارد ۳۳ هم رده بندی شده. 
این سر اسب یک ابر تاریک است که تنها از آن رو دیده می شود که غبارهای مات آن جلوی سحابی گسیلشی (نشری) IC ۴۳۴ را گرفته و در برابر پرتوی سرخ فام آن، به حالت ضدنور و تیره در آمده.
در دل خود این ابر تاریک ستارگانی تازه دارند ساخته می شوند.
پایین، سمت چپ تصویر هم یک سحابی بازتابی با رنگ متضاد آبی به نام NGC ۲۰۲۳ را می بینیم که یک ستاره ی داغ و جوان را در بر گرفته.
این نمای شکوهمند و پرزرق و برق از همگذاری داده های تصویری باریک-باند و پهن-باند درست شده است.

واژه نامه:
interstellar dust - Horsehead Nebula - Orion cloud complex - dark cloud - Barnard 33 - silhouetted - emission nebula - IC 434 - reflection nebula - NGC 2023 - star - narrowband - broadband

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه