انفجار سبز آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گاهی آسمان به گونه ی نامنتظره ای روشن می شود.
عکاس این چشم انداز به همراه برادرش برای عکس گرفتن از شفق های قطبی به شمال نروژ سفر کرده بود ولی اوضاع در آغاز آن گونه که امیدوار بود پیش نرفت.
اکنون در استینس‌ویک، ترومز نروژ، از نیمه شب ۸ فوریه ی ۲۰۱۴ هم گذشته و با وجود فعالیت های چند روز گذشته ی خورشید، در آسمان هیچ خبری نیست. عکاس ناامید ما به ناچار شروع به گردآوری وسایلش کرده تا برود.
برادرش داشت به دنبال یک درپوش گمشده ی لنز می گشت که ناگهان آسمان با شفق های زیبای قطبی منفجر شد.
هر دو بی درنگ دست به کار شدند و رشته نماهایی پرجزییات از این پرده های سبز و دیدنی، با ماه روشن در میانه ی تصویر ثبت کردند. کسی که در سمت راست ایستاده همان برادری است که به دنبال درپوش عدسی دوربین می گشت.
این فوران شفقی چند دقیقه بیشتر نپایید ولی خاطره ی این رویداد تا مدت ها در یاد عکاسش خواهد ماند.

در همین زمینه: * پرده های سبز و رقصانی که از آسمان آویخته اند * آسمان سبز نروژ

واژه نامه:
Norway - urora - Steinsvik - Troms - Sun - Moon - lens-cap

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه